Abante Tonite Interactive

MATEO 9:4-6

50

Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya’t sinabi niya, “Bakit kayo nag-iisip nang ganyan? Alin ba ang mas madali: ang sabihing, ‘Ipinatatawad na ang kasalanan mo,’ o ang sabihing, ‘Tumindig ka at lumakad’? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang Anak ng Tao’y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan.”