Abante Tonite Interactive

May mga kapatid nga ba si HesuKristo?

899

Kontrobersyal at matagal nang paksa ng mga debate ang tungkol sa mga ‘kapatid’ umano ni HesuKristo lalo nang mga hindi Katolikong Kristiyano upang pabulaanan ang walang hanggang pagiging birhen ni Maria. Sa Ebanghelyo ngayong ika-10 Linggo ng Karaniwang panahon (Mc 3:20-35), muli nating maririnig ang tungkol sa pamilya ng Panginoon sa isang tagpo sa Nazareth na kanyang kinalakhang lugar.

Sa Mabuting Ba­lita ngayong Linggo, mababasa na habang nanga­ngaral si Hesus dumating ang kanyang ina at mga kapatid at ipinatawag siya, kaya’t ipinahayag niya sa madla: “Narito ang aking­ ina at mga kapatid. Kapatid kong lalaki at kapatid na babae at ina na rin ang sumusunod sa kalooban ng Diyos!” (Mk 3:34). Para sa mga ‘di Katoliko, malinaw daw na may mga kapatid ang Panginoon at may ibang mga anak si Maria.

Narito ang sagot ng Simbahang Katolika tungkol sa isyu: “In Semitic usage, the term ‘brother’, ‘sister’ are applied not only to children of the same pa­rents, but to nephews, nieces, cousins, half-brothers and half sisters.” (Cfr. Get. 14:16, 29-15; Lv 10:4- NAB). Samakatuwid, mga pinsan at kinakapatid lang ang tinutukoy sa Ebanghelyo na ‘kapamilya’ ng Panginoong HesuKristo, hindi kapatid sa ina!

Sa totoo, hindi ito ang mahalaga dahil ayon sa Panginoon, lahat tayo ay magkakapatid sa iisang Diyos na ating Amang Tagapaglikha at Pinagmulan. Iisa ang Diyos, iba’t iba man ang Kanyang pangalan at turing, tayong lahat anuman ang relihiyon o paniniwala ay Kanyang mga anak! Pahayag ng mga iskolar ng Bibliya hindi lamang pinapahalagahan ng Simbahan ang pagiging Birhen ni Maria, binibigyang-diin din ang napakahalagang aral ni Kristo na lahat ng gumagawa ng kalooban ng Diyos ay Kanyang Pamilya.

Para sa mga Hudyo, ang kanilang lahi lamang sa mundo ang ‘chosen race’ at sila lamang ang mga hinirang na ‘pamilya’ o mga anak ng Diyos — lahat ng mga hindi ipinanganak na Hudyo ay mga ‘Hentil’ o outsider. Ang kaligtasan anila ay para lamang sa mga desendyente ni Abraham at mga tapat sa Batas ni Moises. Nang duma­ting ang Panginoong Hesus, pinalawak Niya ang saklaw ng ‘Pamil­ya ng Diyos’ dala ang deklaras­yon na sa Kanya, lahat ay maaaring maligtas anuman ang lahi o pinagmulan.

Samakatuwid kay HesuKristo, tayong lahat ay naging mga Diyos at Kanyang kapatid. Hindi kailanman mawawala sa atin ang tatak ng pagiging anak ng Diyos sa bisa ng Binyag — Once a child of God, always a child of God! Hinding-hindi tayo maaaring itakwil ng Diyos kahit tayo man ay maging suwail dahil hindi maaaring salungatin ng Diyos ang Kanyang sarili sa pagiging suwail sa atin. Giit ng Iglesia, kung may mga nawawalay o nawawala man sa pamilya ng Diyos, hindi iyon kagagawan ng Diyos kundi sariling desisyon ng tao bunga ng katigasan ng ulo sa pagpapasyang humiwalay sa mga hinirang ng Poon.

Malinaw ayon sa Simbahan na ang pagiging magkakapatid natin sa Diyos ay isang regalo, kaloob o handog ng langit. Ipinakikita ni Hesus na ang ikapananatili natin bilang mga tunay na anak ng Diyos ay isang ‘desisyon’ at ‘responsibilidad’. Ang pagsunod natin sa plano ng Diyos ayon sa Panginoon ang napakahalagang sangkap at ‘sine qua non’ requirement sa ating pagiging tunay na kapamilya ng Diyos. Sa pagsisikap nating tupdin ang kalooban ng Ama, iminumungkahi ng Iglesia na tularan natin ang Mahal na Birhen sa kanyang mapagpakumbabang tugon, positibong pagsunod at katapatan kahit sa mga mahihirap na sitwasyon hanggang sa wakas.