Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Mga BFF ni Hesus

0 115

Ginugunita ang araw ng Pista nia Santa Marta, Santa Maria at San Larazo ng Betania, ang mga BFF (Best Frieds Forever) ni Hesus. Ang Pista ni Santa Marta (Hulyo 29) ay matagal nang ipinagdiriwang sa Kalendaryo ng Simbahan. Noong 2021, idinagdag ni Pope Francis and dalawa nitong kapatid.

Unang nabanggit sa tatlo si Marta sa Ebaghelyo (Lk 10:38). Siya ang naging abala sa pagdalaw ng Guro habang si Maria ay nakikinig sa paanan ni Hesus. Mula nang pagsabihan si Marta ni Kristo na iiisa lang talaga ang mahalaga, viz. ang pakikinig, malaking pagbabago ang naganap sa kanyang puso.

Naging mas malalim ang pananalig ni Marta kay HesuKristo bilang Anak ng Diyos at Mesiyas sa kalaunan ng panahon. At ito ay nahayag sa kanilang muling pagkikita nang Biglang pumanaw si Lazaro na kanyang kapatid.

Sa Ebanghelyo (Lk 11:19-27) makikitang nagsisibing muli si Marta kay Hesus, bilang pasasalamat sa pagbangon kay Lazaro, gayunman, malaking pagbabago ang mapapansin ng tanan sa kanyang disposiyon: “Lahat ng bagay, ay ipagkakaloob sa Iyo ng Diyos,” giit Niya sa Guro.

SM food to go Banner Ad

Kay Santa Marta naibunyag ni Hesus: ““Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay; at sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanma. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?”(Jn 11:25-26)

Ang tugon ni Marta ay patunay ng kanyang panampalataya: “Opo, Panginoon! Naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang Anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan.” (v. 27). Saad ng Iglesya: “Now we know where her holiness is- in her ability to let go of her preferences and saying ‘yes’ to God.”

Sa dalawa niyang kapatid na sina Maria at Lazaro walang masyadong nabanggit pa sa Bibliya, kundi nang muling binuhay ni Hesus si Lazaro mas maraming naniwala sa Anak ng Diyos; sapagkat sa milagrong iyon napatunayan ni Hesus na may kapangyarihan Siyang higit sa kamatayan.

Ang pagsasama-sama kina Marta, Maria at Lazaro sa iisang Pista ay patunay na nagkaroon si Hesus ng matatalik na kaibigan na kanyang tunay na minahal (Jn 11:5). Sina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro ang tumatayong mga saksi sa katotohang si Hesus ang ating Buhay at Muling Pagkabuhay.

Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, Ipanalangin Ninyo kami!

Leave A Reply

Your email address will not be published.