Abante Tonite Interactive

Mga dapat i-give up ngayong Mahal na Araw

569

Sa tuwing sasapit ang Mahal na Araw, marami tayong mga bagay na isinasakripisyo o igini-give up bilang bahagi ng paggunita natin dito. Mga bagay na mahalaga para sa atin. Pero ano-ano nga ba ang mga ito?

Ang mga sumusunod ay ang ilan lamang sa mga maaari nating ikonsidera bilang ating sakripisyo:

1. Pagkain. Ang tawag natin dito ay pag-aayuno. Ginagawa ito sa Miyerkoles ng Abo at sa mismong Mahal na Araw upang makisimpatya sa kalungkutan ni Birheng Maria dahil sa pagsasakripisyo ni Kristo. Ito ay oras ng mataimtim na pagdalangin sa Diyos.

Abante Hiring – IT dep

2. Masasamang pag-uugali. Ang hindi mabubuting pag-uugali ay dapat nating talikuran. Tulad ng pagsisinungaling, panlalamang sa kapwa, hindi mabuting pagtrato sa kapwa at maging sa sarili. Kung minsan kasi ay hindi natin napapansin na naaabuso na natin ang sariling katawan at isipan alang-alang sa pera o kaya naman ay sa sob­rang pagmamahal sa iba. Dapat nating pagnilayan kung paano natin maiwawaksi sa ating isipan ang pagtalikod sa masasamang asal na ito.

3. Masasamang gawain. Dapat din nating bitawan ang masasamang gawain tulad ng pagnanakaw, pagbibisyo gaya ng alak at sugal. At lalong-lalo na ang paggamit ng droga. Itutulak lamang tayo ng mga gawain na ito sa apoy ng impiyerno. Ang hindi mabubuting gawain na ito ang siya ring magpapahirap sa atin habang tayo ay nabubuhay. Kaya naman dapat nating pagsikapan na isama ito sa ating mga sakripisyo ngayong Kuwaresma.

4. Bawal na pag-ibig. Ang pagtataksil ay kasama sa mahigpit na ipinagbabawal sa sampung utos ng Diyos. Isang patunay ito kung gaano karupok ang isang lalaki at isang babae. Marami ang nabubulag sa ipinagkakamali nilang pag-ibig. Marami ang nalilinlang sa mapagbalatkayong pagmamahal. Kaya isama natin ito sa ating mga panalangin at sakripisyo na sana ay maiwasan natin o hindi na duma­ting sa buhay natin ang bawal na pag-ibig.

Ang mga sakripisyong ito ay ilan lamang sa mga dapat nating i-give up ngayong Mahal na Araw. Marami pang malilit na bagay na maaaring hindi natin napapansin kaya ito ay lumalaki. Kaya sa ating pagninilay ngayong Kuwaresma ay pakaisipin nating mabuti kung ano-ano pa nga ba ang mga ito. Upang maiwasan natin hindi lang sa panahon ng Kuwaresma kundi sa araw-araw nating pamumuhay habang tayo ay nasa lupa pa.