Abante Tonite Interactive

Mga pusong naglalagablab sa apoy ni Hesus!

273

Sinabi ni Hesus sa Ebanghelyo ngayong Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (Lc 12:49-53) “Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa.” Tungkol sa nagliliyab na pagmamahal ng Diyos ang Mabuting Balita ngayong araw. Nais ni Hesus na mag-alab din ang ating dibdib sa pag-ibig katulad ng liyab ng Kanyang Kamahal-mahalang Puso.

Paliwanag ni Pope Francis, “The fire that Jesus speaks is the fire of the Holy Spirit, the presence living and working in us from the day of our Baptism. It is a creative force that purifies and renews, that burns all human mi­sery, all selfishness, all sin, which transforms us from within, rege­nerates us and makes us able to love.” Ang nasabing ‘apoy’ giit ng Papa ang nagtutulak sa ating magmalasakit sa iba bilang ‘kapwa’ .

Dagdag pa ni Lolo Kiko, “Jesus wants the Holy Spirit to blaze like fire in our hearts! For his fire leads us to be neighbours to others.” Hinimok ni Francis ang tanan ‘to keep eyes fixed on Jesus’ sa patuloy na paglalakbay habang pinapanatili ang kasiglahan sa pakikiisa sa saya at kapighatian ng ating mga kapatid, sa ilalim ng patnubay ng Mabathalang Awa na nagsisilbing apoy at nananatiling ningas ng ‘amor divino’ sa ating puso.

Turo ng Simba­han, ang mga pagbasa ngayong araw ay nagsisilbing hamon sa lahat ng mga Kristiyano upang manatiling tapat sa Diyos sa pang-araw-araw nilang pakikibaka at pagtahak sa landas ng buhay — upang ang kapangyarihan at karunungan ng Pa­nginoon ay totoong mabanaag at mamalas sa buong mundo! Ina­anyayahan ang tanan sa madaling salita na patuloy na umasa sa kapangyarihan ng ‘Diyos ng Pag-ibig’.

Mahalagang paalala ng Iglesya sa mga seryoso sa pagsasabuhay ng pana­nampalataya: na parte ng ating ‘pag­lalakbay’ ang pag-uusig at paghihirap. Si Kristo na mismo ang nagsabi, “Akala ba ninyo’y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo: hindi kapayapaan kundi pakakabaha-bahagi!” Ang dahilan ng nasabing ‘pakakawatak-watak’ ay ang mga ‘panggulo’ o sagabal sa ating la­yong maging tapat.

Mariing giit ng Simbahan, “Anyone who stand up and defends the truth as an authentic witness of Christ will face challenges, misunderstanding and persecution. Some will even face death. This is simply part of being Christian. We will only persevere if we rely on the power that gave Jesus the strength to endure his passion — the power of divine love.” Sinumang kumakapit sa Diyos, kailanman ay ‘di mabibigo, positibong saad ng Iglesya.

Mahirap ayon sa Iglesya kung sari­ling kasamahan o mismong mga mahal natin sa buhay ang kokontra sa ating commitment kay Lord. Ngunit saad ng Simbahan, “It is better to provoke division, even division in the family, than to let error and sin enslave us and our loved ones.” Batid ni Hesus ang kasiphayuang nag-iintay sa Kanyang mga tapat na alagad, gayunpaman tiniyak niya ang gantipala ng Kaharihan ng Langit sa mga tapat hanggang sa kahuli-hulihan.

Nangako ang Pa­nginoon na hindi Niya tayo pababa­yaang nag-iisa sa ating pakikibaka para sa katotohanan. Kapiling daw natin Siya sa bawat hakbang at yugto ng buhay, lalo na sa pinakamahirap at madilim na mga pagkakataon.

Manatiling gabay at aliw nawa natin ang Kanyang mga salita at pangako, habang patu­loy tayong tutok sa Kanya lamang. Hindi tayo magpapadala sa ‘pseudo peace’ na alok ng mundo, sapagkat pa­tuloy na nag­lalagablab ang ating mga puso sa apoy ni Hesus!