Abante Tonite Interactive

Mga sakit na maaaring magamot ng bisa ng oregano

1,018

1. Paso. Ginagamit ang dinikdik na dahon ng oregano upang maibsan ang pananakit ng paso sa balat.

2. Pananakit ng ulo. Ang dahon naman na ba­hagyang pinitpit ay inilalagay sa sentido para mabawasan ang pana­nakit ng ulo.

3. Kagat ng insekto. Ipinangtatapal din ang dahon na bahagyang dinikdik sa bahagi ng katawan na apektado ng kagat ng insekto, at tusok ng alupihan at alakdan.

Abante Hiring – IT dep

4. Hika. Ang pinaglagaan ng dahon ng oregano ay mabisa rin para sa kondisyon ng hika.

5. Bagong panganak. Pinaiinom naman ng pinag­lagaan ng dahon ng oregano ang mga ina na bagong panganak.

6. Kabag. Mabisa rin para sa kondisyon ng kabag ang pag-inom sa pinaglagaan ng oregano.

7. Pigsa. Ang pigsa sa balat ay matutulu­ngan naman ng pagtatapal ng dinikdik na dahon ng oregano. Ginagawa ito ng apat na beses sa isang araw.

8. Sore throat. Ang pana­nakit ng lalamunan dahil sa sore throat ay maaaring matulungan ng paglunok sa pinaglagaan ng pinatuyong dahon ng oregano.

9. Pananakit ng tenga. Mabisa naman na pangtanggal sa pana­nakit ng tenga ang pagpapatak ng sariwang katas ng dahon sa loob mismo ng tenga

10. Ubo. ang ubo na mahirap gumaling at pabalikbalik ay maaarin­g matulungan ng pag-­inom sa pinaglagaan ng o­regano. Maaari ding lunu­kin ang isang kutsara ng sariwang katas ng d­ahon ng oregano.