Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Nalason

0 174

(For 6/08/2021)

Karamihan sa mga bata, mahilig maglagay ng kung anu ano sakanilang bibig. Ito ang tinatawag na oral fixation. Mula sanggolhanggang mga isa’t kalahating taon nangyayari ito. Ang mgaedad na isa hanggang apat na taon naman, kung anu ano din ang kinakain nang hindi tinitingnan kung ano ang mga ito, lalo na athindi naman nagbabasa ng pinanggalingang lalagyan, mapabote, kahon, o karton, ang mga ito kaya maaaring magkaroon ngpagkakataon na sila ay malason. Hindi lamang food poisoning o dahil sa nasirang pagkain, kundi mga kemikal na talagangmaituturing na lason sa ating katawan. Maaaring magduda kung ang makataan ang mga bata ng mga sumusunod: hindi mapakali, masakit ang ulo, nahihilo o tutulog tulog, parang pagod napagod at walang ganang kumain, at kasama din ang pagtatae o pananakit ng tyan at may mga pangangati sa balat o nilalagnat. Pwedeng maghinala na nalason lalo na kung may makikitanglalagyan na nabuksan at wala o bawas na ang laman. Napakadelikado sa sanggol at maaaring ikamatay nito, ngunit samga isa hanggang apat na taong gulang, pwdeng hindi agadagad ang epekto.

Mahalagang ilagay sa hindi naabot ng mag bata ang mga gamot, panlinis, kemikal, at kung ano pang makakasama sa katawan. Kadalasan nakasulat sa mga lalagyan ng mga ito ang “keep out of reach of children”. Mas maganda, hindi lang sa hindi maaabotna lugar, kung hindi siguraduhing nakasara o naka lock ang mgaito. Sa ibang pagkakataon, lagyan ng maayos na itiketa o labelang mga lalagyan dahil hindi lamang para sa mga bata kundi samga matatanda din para hindi sila magkamali. Huwag na huwagilalagay sa lalagyan ng pagkain ang hindi pagkain.

Kung malakas ang kutob na nalason ang isang bata (o kahitmatanda), agad dalhin sa pinakamalapit na emergency room. Kung makikita ang lalagyan ng nakain o nainom na bagay, dalhin din ito upang masuri at malaman ang pinakamagandanggagawin. Kadalasan ang ospital na ang tumatawag sa poison control para din humingi ng tulong malaman ang pangontra dito.

Hindi lamang sa pamamagitan ng pagkain o paginom makukuhaang lason, maaari din malanghap, gaya ng usok ng sasakyan;mapatak sa mata; o di kaya maitusok o mainiksyon. Kung sapaghinga ang nakitang dahilan, ilabas sa lugar na mahangin paramakahinga ng mabuti. Kung sa mata nailagay, pwedeng hugasan

Leave A Reply

Your email address will not be published.