Abante Tonite Interactive

Namatay ang kamag-anak

DREAM CATCHER

677

Ang panaginip ko ay tungkol sa namatay ko raw na kamag-anak. Sa panaginip ko, nabalitaan ko na lang na namatay ang aking kamag-anak at hindi ko po alam ang kadahilanan.

Ang sabi po ng nagbalita sa akin ay binaril daw po sa kanilang bahay. Ako ay sobrang nalungkot at iyak na iyak. Dito na ako na­gising na ako at na-rea­lize ko na pana­ginip lang pala.

Ang pana­ginip tungkol sa pagkamatay ng isang tao na nabubuhay pa ay indikasyon na dumaraan ka sa isang transpormasyon o pagbabago sa aktuwal na buhay. Ang kamata­yan sa pa­naginip ay itinutu­ring na rebirth at isang paraan ng iyong subconscious upang mai­labas ang mga negativity at pinagdaraanang stress.

Kadalasan ang mga nagkakaroon ng ganitong panaginip ay dumaan sa matindi at negatibong emo­syon sa aktuwal na buhay kung saan naiwan sa kanyang subconscious ang takot sa pagkamatay, maaa­ring ang isang kapamilya o sinumang taong malapit sa iyo. Ga­yunpaman, walang dapat ikatakot sa ganitong panaginip dahil hindi naman ito isang bad omen o pa­ngitain at hindi ito na­ngangahulugang may mamamatay na taong malapit sa puso mo.

Ayon pa sa mga pag-aaral ang ganitong panaginip, kadalasan ay simbolikong pagtatapos ng isang bagay—maaa­ring pagtatapos ng isang relasyon, ng isang trabaho o anumang yugto sa buhay mo. Ang ganitong panaginip ay maa­ring magdulot ng rea­lization na kinatatakutan mo ang pagwawakas ng isang malaking bahagi ng buhay mo.

Bagama’t nagdulot ito sa iyo ng stress at pagkalungkot, nagkaroon ka rin ng pagkakataong mailabas mo ang isang matin­ding emosyon.

Napanaginip mo naman ang pagkamatay ng isang partikular na tao dahil maaaring ang sitwasyong nagdudulot sa iyo ng stress at malaking pagbabago sa buhay mo ay may mga qualities na posibleng maikokonek mo sa kaanak mong namatay sa iyong panaginip.

Maaring sa iyong pinagdaraanang sitwasyon, naikokonek ng iyong isip na kailangan mong magkaroon halimbawa ng ugaling katulad ng taong namatay sa iyong panaginip. At sa kanyang pagkamatay sa iyong panaginip ay nakaramdam ka ng matinding kakulangan.

Sa kabuuan, wala namang masamang indikasyon ang iyong panaginip. Makatutulong din na gamitin ito para hanapin at tukuyin kung saan talaga nagmumula ang iyong stress at takot. Sa pamamagitan nito ay makagagawa ka ng paraan para makalma ang sarili mo at makapaghanda sa anumang sitwasyon na kinatatakutan mo.

Dream Catcher

***
DISCLAI­MER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip.

Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispi­ritwal na aspeto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang pa­naginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.