Abante Tonite Interactive

Naniniwala ka ba sa sumpa?

1,161

Marami ang nagsasabi na kung ang isang tao ay may matinding pagkamuhi o galit sa kanyang kapwa ito ay kanyang isinusumpa. Ang iba ay luma­labas na lamang basta sa kanilang bibig at kung minsan ay ginagamit pa ang pangalan ng Diyos para pagtibayin ang kanilang sumpa.

Ang iba naman ay yaong may mga malalim na kaalaman tulad ng mga orasyon, mga salitang nilikha sa di­lim, at mga bagay na may kinalaman sa pagpapahirap sa isang tao na parang isang mangkukulam. Pero saan nga ba nagmula ang sumpa? Paano ito natutunan at sinundan ng mga tao?

Ayon sa Bibliya, mula sa lumang tipan, ang mga sumpa ay tinatanggap suba­lit hindi pinahihintulutan na gawin ang sumpa sa ngalan ng Diyos. Si Satanas at ang kanyang mga ala­gad ay sumumpa din upang mabigyang katuparan ang masasama nilang layunin. Subalit ang ating pa­nginoong Diyos ay sumumpa rin kay Abraham.

Abante Hiring – IT dep

Ang kanyang sumpa ay naglalaman ng kaligtasan para sa lahat. Kung gayon ang sumpa ay hindi lang sumpa ng kasamaan o ng sa ikakapahamak ng isang tao kundi ito ay isa ring panga­ko ng kabutihan. Isang magandang halimbawa rin ng sumpa ay ang sumpaan ng da­lawang tao na nagmamahalan na ginagawa sa kanilang kasal o pag-iisang dibdib sa harap ng altar.

Ang mga tao na nagbibigkas ng kanilang sumpa ay kasamang ibinubuklod ang kanilang ka­luluwa kung kaya’t ito ay hindi nasisira o hindi dapat masira. Kung ikaw ay sumumpa sa ngalan ng kasamaan mula sa hindi magandang intensyon, ang iyong kaluluwa ay parang iginapos mo na rin sa kulungang mala-impiyerno.

Suba­lit kung ang iyong sumpa ay nagtatag­lay ng mabuting layunin at pagnanais, ang ka­luluwa mo ay inia­lay mo na sa Diyos. Pero paano kung ang pagsumpa ng isang tao ay dala lamang ng kanyang ing­git, tatalab ba ito sa tao na isinumpa niya?

Posible, kung ang tao na isinumpa ay nagkikimkim rin ng maraming sama ng loob o mayroon ding hindi magandang isipin sa kapwa. Sinasabi na ang masamang sumpa ay isang paraan upang ma­bigyang kala­yaan ang demonyo na gawin ang kasuklam-suklam na gawain para sa tao. Kaya’t ang pinakamainam na pangontra dito ay kabutihan.

Walang anting-anting, orasyon o anumang bagay ang makakasira sa isang sumpang binuklod ng kasamaan kundi dasal, kabutihang loob at kapatawaran. Napakahalaga ng pagpapatawad mula sa puso ng nagsumpa at gayundin sa isinumpa upang mabasag ang maitim na sumpa.

Ang sumpa ay hindi gaya ng isang kulam. Kung ang sumpa ay nagha­hangad ng kasamaan o masamang pangyayari para sa isang tao tulad halimbawa ng hindi pagkakaroon ng anak, habambuhay na maghihirap, hindi magtatagumpay sa negosyo, ang kulam naman ay hindi lang basta masamang hangad kundi ito ay maghahatid sa tao sa kanyang kamatayan.

Ito ay tila matindi at mabigat na bersyon ng sumpa na hindi nagbibi­gay ng lugar para sa kapatawaran. Ginagamitan ng itim na mahika at ang sinumang tamaan nito ay maaaring papaghirapin muna bago tuluyang agawan ng hininga.

Kaya kung ikaw ay may lihim na galit sa iyong kapwa pag-isipan mo munang mabuti bago mo sila isumpa, sapagkat ang sumpa ay maaa­ring bumalik sa iyo at sa ating modernong panahon ito ay tinatawag na ‘karma’.