Abante Tonite Interactive

Natural ant repellents

120

* Lemon juice – Mag-spray ng purong lemon juice sa mga pinto at bintana ng bahay at sa iba pang dinadaanan ng langgam. Ang d-Lemonene sa katas nito ay nakakasira sa tracking system na ginagamit nila para matunton ang mga pagkaing nais nilang salakayin.

* Pamintang durog – Ibudbod ang pamintang durog kung saan naoobserbahang naglalakad ang mga langgam gayundin kung matagpuan ang kanilang tirahan (anthill). Ang capsaicin sa paminta at iba pang uri ng peppers ay nagtataboy sa mga langgam dahil pumapalya ang kanilang pang-amoy dahil dito.

Related Posts

Para sa home sweet but ant-free home!