Abante Tonite Interactive

Nuno sa Punso

756

Naniniwala ka ba sa nuno sa punso?

Ayon sa mga matatanda, ito ay may katotohanan. Nasasabi nila ito sapagkat ito ay kanila nang naranasan.

May tinatawag silang puti at itim na nuno sa punso kung saan ang mga puting duwende ay naninirahan sa puting punso habang ang mga itim na duwende naman ay naninirahan sa itim na punso. Ang mga punso ay kaharian ng mga duwende. At kapag ito raw ay iyong nagambala, sigurado na ang kakaibang pangyaya­ring iyong mararanasan na kung mamalasin ay maaari pang humantong sa iyong kamatayan.

Ang lola ko na nagkaroon ng kaibigang duwende ay ibinahagi sa akin ang kanyang kuwento. Sampung taong gulang siya noon at madalas daw siyang utusan noon ng kanyang ina na mag­walis sa kanilang bakuran. Sa tuwing magwawalis siya ay kumakanta siya upang hindi niya maalintana ang pagod at hindi rin siya mabagot.

Dahil dito ay isang duwende raw ang naakit sa kanyang tinig kaya sa tuwing gagawin niya ito ay bigla na lang siyang nakakakita ng isang hinog na prutas. Nu’ng una ay ayaw itong ipakain sa kanya ng kanyang ina pero nang matikman nila ay maayos naman ang lasa at wala namang masamang nangyari sa kanila.

Dahil doon ay lagi na ring nagpapasalamat si lola sa ipinapalagay niyang duwende sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng bulaklak sa punso kung saan niya nakikita rin palagi ang prutas.

Related Posts

Nang dumating sa buhay nina lola ang pagsubok ay napilitan silang ibenta ang bahay kasama na ang bakuran kung saan nakalugar ang punso. Ang sumu­nod na nagmay-ari ay naniniwalang malas ang punso kaya ipinatibag ito. Mula sa punso ay naglabasan raw ang napakaraming langgam at mula sa pinagkukublihan ay nakita ng lola ko sa kauna-unahang pagkakataon ang kaibigang duwende na umiiyak.

Gusto sana niya itong lapitan pero nakaramdam din siya ng takot dahil sa anyo nito na maliit, mabalahibo at may kulubot na mukha.

Sa paglipas ng araw ay nabalitaan na lang niya na ang sumira sa punso ay nagkasakit nang malubha at ayon daw sa mga doktor na tumingin ay hindi nila matukoy ang sakit nito. Pinakiusapan siya ng kanyang ina na puntahan ang da­ting lugar ng nuno at subukan na pakiusapan itong patawarin at pagalingin ang sumira sa tahanan nito.

Sinunod niya ang payo ng kanyang ina. Inalayan pa niya ng mga prutas at bulaklak ang dating punso. Kinabukasan din ay agad gumaling ang sumira sa punso at personal itong humingi ng tawad at pasasalamat.

Isa lang ito sa mga kuwentong nagpatunay na ang mga nuno sa punso ay may katotohanan. Ang punso ay kanilang tirahan tulad din ng ating mga tahanan. Kung ito ay masisira ay hindi nila ito ikatutuwa. Ang mga itim na nuno naman na naninirahan din sa mga punso ay sadyang may maiitim na balakin. Pinaglalaruan nila ang mga tao sa pamamagitan ng pagkuha sa mga kagamitan ng mga ito.

Pagkakalat ng mga tuyot na dahon maski kakatapos lang magwalis. Nasisiyahan sila kapag nakikita nilang naiinis o nahihirapan ang isang tao. Kabaligtaran ng mga puting nuno na ang nais ay makatulong at matuwain sa mga simpleng kabutihan na nakikita nila sa mga tao.