Abante Tonite Interactive

Pag-iingat sa ‘plastic’

144

Credit card. Isang piraso ng laminated plastic card na malaking kagaanan ang naidudulot sa pamimili dahil ‘di na kailangan pang magdala ng cash lalung-lalo na kapag mamahalin ang binibili.

Mas naging laganap pa ang pamimili gamit ito sa pag-usbong mga online shops at mga promotion schemes ng mga credit card-issuing banks. Sa pagpapadali nito ng pagbili natin ng mga produkto at serbisyo, mahalaga lamang na pag-ukulan natin ng ekstrang pag-iingat ang paggamit nito. Paano ito gagawin? Read on lang…

Huwag ipahiram o ipakita ang credit card sa sinuman hangga’t maaari. Dahil visible ang account details sa mismong card, inirerekomendang ang account holder lang ang humawak sa card.

I-double-check ang amount due bago pirmahan ang slip. Kung sa credit card itsa-charge ang pinamili, siguruhing magkaparehong halaga ang ‘amount due’ sa slip at ang actual price ng ipinamili.

I-dispose nang maayos ang mga credit card statements kung paso na ang mga ito.

Nakadetalye ang lahat nang impormasyon ng account sa statements kung kaya’t mainam na masigurong walang makakabasa nito nang walang permiso ng cardholder.

Isang magandang paraan para gawin ito ay ang punit-punitin ang credit card statement sa maraming piraso at itapon sa magkakahiwalay na basurahan. Sa paraang ito ay imposible nang mapagtagni-tagni pa ang mga papel para mabasa nang buo ang mga valuable information na nakapaloob dito.

Sa oras ng pagkawaglit o pagkanakaw ng credit card, itawag agad ito sa issuing bank upang maideklara itong “hot card” at ma-block ito para magamit sa anumang transaksyon.

Ganito rin ang dapat na gawin sa sandaling may mapansing irregularidad sa account activity o disparity sa credit card statement. Aalalay ang staff upang maliwanagan sa anumang katanungan tungkol sa account.

Laging tandaan na kaakibat ng purchasing power na mayroon ang credit card ay mas malaking responsibilidad rin sa pagsisigurong secured ang account at ang mismong card. Enjoy shopping!