Abante Tonite Interactive

Pagbati sa lahat ng mga outstanding local legislator ng bansa

395

Malugod kong binabati ang mga kapwa ko lehislador sa mga lokalidad ng ating bansa na pinarangalan ng Outstanding Local Legislator Award (OLLA) ng Superbrands Marketing International Inc. (SMII) noong ika-28 ng Agosto sa Lungsod ng Makati. Pinarangalan ang may 31 lehislador na kinabi­bilangan ng 22 konsehal mula sa iba’t ibang bayan at siyudad, 3 vice mayor, 1 mayor at 4 na board member sa buong bansa. Mapalad tayo, dahil ako ay napabilang sa mga lehislador na nabig­yan ng nasabing parangal.

Ang Outstanding Local Legislator Award o OLLA ay iginagawad sa mga lehislador ng bansa na may naiambag na mga maka­buluhang resolusyon at ordinansa sa kani-kanilang mga lokalidad. Kabilang diyan ang mga resolusyon o ordinansa na may kinalaman sa edukas­yon, trabaho, pangangalaga sa kalikasan, pabahay, ma­ging sa pagsusulong ng kagalingan at karapatan ng kanilang mga nasasa­kupan at marami pang iba.

Kasama rin sa kuwali­pikasyon ang pagkakaroon ng iba pang tipo ng programa o proyekto na may kaugnayan sa direktang paghahatid serbisyo sa mamamayan. Kabilang din ang bilang ng mga resolusyon na naisabatas na sa loob ng isang taon.

Ako bilang bise gobernador ng Lalawigan ng Cavite ay muli nabig­yan ng parangal sa ikalimang pagkakataon mula nang ako ay manungkulan noong 2013. Ang pa­ngunahing salik sa aking kuwalipikasyon para sa taong ito ay ang pagsasabatas ng Provincial Ordinance No. 200 o mas kilala sa LGBTQ Community Protection and Re­cognition Ordinance of the Province of Cavite na sa karamihan ay tinatawag itong Anti-Discrimination of LGBTQ Ordinance. Ang ordinansang ito ay nag­lalayong big­yan ng pantay na pagrespeto, pagkilala at pagtingin ang kababayan nating may piniling kasarian. Mabig­yan sila ng proteksiyon sa anumang paraan ng pag-aabuso, pambabastos at paglabag sa kanilang karapatan bilang Filipino tulad nang mabigyan ng trabaho.

Tampok din sa Anti-Discrimination on LGBTQ ordinance ang pagkakaroon ng mga Gender Sensitivity Desks sa lahat ng mga barangay sa lalawigan upang magkaroon ng lugar ang ating kababayang bakla o tomboy na magsumbong ng anumang kaso ng pagdisrespeto sa kanilang mga karapatan.

Ikinagagalak ko ring ipaalam sa inyo na bukod sa akin ay mayroon ding dalawang Caviteño ang nabigyan ng parangal. Sila ay sina Kgg. Atty. Restituto Jebulan Vejerano, Konsehal ng Bayan ng Indang at Kgg. Renato Villanueva, Konsehal ng Bayan ng Magallanes. Mabuhay kayo mga kapwa kong mambabatas! Patuloy na­ting paglingkuran ang a­ting kababayan!

Tungkulin natin bilang mga mambabatas na lumikha ng mga makatao, makakalikasan at makabayang mga resolusyon at ordinansa para sa habambuhay na panga­ngalaga sa ating kababa­yan. Tandaan natin, mawala man tayo sa puwesto natin bilang mga lehislador, ang ating mga nagawang batas ay mananati­ling nariyan at patuloy na susundin ng ating kababayan. Kaya naman lagi kong isinasaalang-alang ang mga kapakanan at karapatan ng bawat Ca­viteño. Anumang aking lilikhaing resolusyon at ordinansa ay tinitiyak kong nagmula mismo sa pa­ngangailangan ng ating kababayan at ang mga ito ay may pagsang-ayon mula sa taumbayan. Kaya tayo ay lumikha ng isang lalawigang punong-puno ng mga makabuluhang batas na tuwirang magbibigay serbisyo sa mamama­yan at magtatanggol sa kanilang mga karapatan. Ang lahat ng ito ay ating magagawa kung tayo ay magtutulu­ngan dahil sa ‘nagkakaisang Cavite, walang imposible!’