Abante Tonite Interactive

Pagdiriwang ng Anunsyasyon sa panahon ng COVID-19 pandemic!

0 334

Nanawagan si Pope Francis sa lahat ng mga Kristiyano kamakalawa ng sama-samang pagdarasal ng Ama Namin sa Pista ng Anunsyasyon o Pagpapahayag ng Magandang Balita tungkol sa Panginoon na ipinagdiriwang ng Simbahan tuwing Marso 25. Inimbitahan ng Papa ang lahat ng mga mananampalataya na makilahok, “so that the Lord might hear all of Christendom united in prayer,” aniya.

Ngayong araw ginugunita ng mga Katoliko at iba pang mga Kristiyano ang Pista ng araw ng pagbabalita ng Arkanghel Gabriel sa Mahal na Birhen tungkol sa pagkakatawang-tao ng Verbo at kanyang pagiging Ina ng Diyos. Ang kapistahang ito na ipinagdiriwang simula pa noong ikapitong siglo, ay may kaugnayan sa Diyembre 25, sa dahilang nagdalang-tao si Maria, tulad ng ibang babae, sa loob ng siyam na buwan.

Saad ng Simbahan, “This year the great Solemnity of the Annunciation falls in the middle of Lent, giving us an essential Lenten message about the fundamental decision of life: will we live for God or against him? Today’s feast challenges us to evaluate our Lenten journey with Mary as our model.” Diin ng Iglesya na sa gitna ng marami nating maling desisyon noong nakalipas patuloy ang mahabaging pag-ibig ng Diyos sa atin.

Turo ng Simbahan, “God knows how weak and selfish we are, he knows the punishment we deserve, but his mercy conquers his justice and he decides to take the punishment on himself by sending his Son into the world as a human being.” Isiniwalat noon pa man ni Propeta Isaias ang pag-asa ng darating na kaligtasan: “Ang Birhen ay magdadalantao, at magkakaroon ng anak na tatawaging ‘Emmanuel’ na ibig sabihin ay `sumasaatin ang Diyos’.”

Sa tagpo sa Ebanghelyo ngayong araw natupad ang dakilang propesiya nang tanggapin ng Mahal na Birhen ang paanyaya sa kanya ng Langit. Taglay ang malalim na pananampalataya ni Abraham, buong loob na nanalig si Maria na totoong walang imposible sa Diyos. Umasa siya, hindi sa sariling kaalaman o talino kundi sa salita ng Diyos! Ang kanyang ‘oo’ sa kalooban ng Ama ay nananatiling hamon sa atin na lubos na magtiwala sa Diyos.

Dahil sa pagtalima ni Maria sa kalooban ng Diyos, “Jesus became incarnate in her womb by the power of the Holy Spirit,” giit ng Simbahan. Sa pagpapakumbaba at pananampalataya ng Mahal ng Birhen nagkatawang tao ang Verbo at nanahan sa atin (Jn 1:14) “We celebrate Christmas with great pomp and ceremony without realizing that the Incarnation began earlier. God was hidden in the silence and darkness of Mary’s womb for nine months,” paalala ng Iglesya.

Paulit-ulit nating dinarakila ang pagkakatawang-tao ng Diyos Anak tuwing dinarasal natin ang Angelus o Orasyon at pinagninilayan ang nasabing tagpo ng Anunsyasyon sa debosyon ng Santo Rosaryo. Nawa tularan natin ang malalim na pananalig ng Mahal na Birhen lalo na ngayong panahon ng coronavirus pandemic. Sa gitna ng walang kasiguruhan, patuloy tayong mapagpakumbabang kakapit sa Diyos at susunod sa Kanyang kalooban.

Mahal na Birhen ng Anunsyasyon, Ipanalangin Mo kami!