Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Pagiging mga maaasahang katiwala ng Panginoon!

0 310

Tungkol sa ating pagiging maasahang mga katiwala ng Panginoon ang Ebanghelyo ngayong Ika-27 ng Karaniwang Panahon (Mt 21: 33-43). Gayon na lamang ang pagmamahal sa atin ng Diyos upang pagkalooban niya tayo ng di mabilang-bilang na biyaya sapagkat tiwala siya na uusbong at lalago tayo sa mga handog na kanyang ibinigay.

Sa Mabuting Balita binibigyang diin ang kahalagahan ng ating kooperasyon sa lahat ng kabutihang ipinamalas ng Panginoon sa atin. Nasa unang pagbasa (Is 5:1-7) ang susi upang maunawaang lubos ang mensahe ng Panginoon sa kanyang parabula tungkol sa may-ari ng bahay na naghabilin ng kanyang ubasan sa ilang magsasaka.

Sa kuwento ni Hesus, hindi pinahalagahan ng mga magasasaka ang tiwalang ibinigay sa kanila ng may-ari ng lupa nang iwanan sa kanilang pangangalaga ang ubasan. Ibinigay sa kanila ang lahat ng karapatan sa pamamalakad ng ubasan. Ang tanging inaasahan ng may-ari ay ang bahagi niya sa ani mula sa lupa.

Gayunman, laking gulat ng may-ari ng ubasan nang itaboy ng mga magsasaka ang kanyang mga sugo upang kumubra ng tubo ng ani. Pinagmalupitan ng mga magsasaka ang mga aliping ipinadala niya, hanggang mismong anak na niya ang pinapunta, ngunit ito rin ay kanilang itinaboy at pinatay.

Malinaw ang mensahe ng parabula. Ginagawa ng Diyos ang lahat upang tayo’y makibahagi sa kasaganahan at kaligayahan ng kanyang Kaharian. Sa katunayan, ipinadala niya ang kanyang mismong Anak na si HesuKristo upang maisakaparan ang kanyang magandang layunin para sa atin.

Lagi nawa nating isaisip na ang lahat ng kung ano tayo ay galing sa Diyos- tanang bagay ay pagmamay-ari niya, tayo’y kanyang mga katiwala lamang. Samakatuwid, dapat nating pangalagaan ang kanyang mga inihabilin sa paraang ninanais niya. HIndi tayo, kundi ang Diyos lamang ang maaring magdikta ng wastong panuntunan!

Giit ng Simbahan, kung hindi natin pahahalagahan ang mga biyayang tinanggap natin, ito’y matutuyot at masasayang lamang; sapagkat lahat ng bagay na mayroon tayo ay pahiram lamang. Sa pagtitiwalang ibinigay sa atin ng Diyos, gamitin nawa natin ang pahanon, kakayahan at kayamanan niyang handog sa tama.

Pagdating ng panahon, babawiin ng Diyos ang mga ipinahiram niya sa atin. May hangganan ang lahat ng tinatamasa natin, kaya’t habang nasa atin pa, alagaan at gamitin ang mga biyaya niya para sa ikabubuti ng kapwa. Nawa isuko natin ang lahat upang lalo tayong pagpalain. Ito ang nais ng Panginoon- na tayo’y mamunga bilang mabubuti at maasahang mga katiwala!

Leave A Reply

Your email address will not be published.