Abante Tonite Interactive

Pagiging sambayanan ng Muling Pagkabuhay

177

Fr. Richard Bolaton, STL

Ipinagdiriwang natin ngayong araw ang pinakamasayang kapis­tahan ng Simbahan – ang Muling Pagkabuhay ng Panginoong Hesus na itinuturing na batayan o pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Paalala sa lahat ng mananampalataya ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, DD: “We are Easter People!” `Aleluya’ daw ang ating mensahe at sigaw sa buong daigdig.

Pag-asa ang hatid ng Pista ng Pagkabuhay sa mundo, giit ng Simbahan.

Pinatunayan ng `di mapagkakailang ‘historical event’ na ito na hindi pinabayaan ng Ama si Hesus. Kung sinamahan ng Diyos ang Kanyang Bugtong na Anak maging sa pinakamadilim na oras ng kanyang Pasyon, hindi rin niya tayo iiwan at pababayaan bilang mga hinirang na anak sa bisa ng ating binyag bilang mga Kristiyano.

Saad ng Iglesya, “On Easter we celebrate that God’s love conquered death and that Jesus is forever alive in the world. We rejoice in our freedom from the slavery of sin and the bondage of fear and anger that can lead us to sin.” Ipinagbubun­yi natin nang buong galak ngayong araw ang tagumpay ni HesuKristo sa kasalanan at kamatayan; ipinagpapasalamat ang kala­yaan at bagong buhay na kanyang handog.

Dagdag pa ng Simbahan, dumating si Hesus sa mundo upang paalalahanan tayo sa isang bagay na malimit nating makaligtaan: na tayo ay mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng Binyag tayo din ay naging mga ‘kapatid’ ni Kristo. “Jesus shared our humanity to remind us that through him we share in his divinity,” giit ng Iglesya. Nabuhay at patuloy daw na nabubuhay si Hesus upang bigyang-diin ang mga katotohanang ito.

Dagdag ni Bishop Teodoro C. Bacani, DD, Auxiliary Bishop ng Novaliches, pinatunayan ng Muling Pagkabuhay ni Hesus ang katotohanan ng Kanyang mga turo, higit sa lahat na Siya ang Kristo at Mesiyas. Samakatuwid, hindi tayo nagkamali sa pagsunod sa Kanya at Kanyang mga aral. Ang Easter Sunday pruweba na buhay na buhay ang Panginoon at kasama pa rin natin Siya hanggang sa kasalukuyan.

Mariing giit ng Spiritual director ng El Shaddai, “Therefore, there is no need to be afraid. We can live the way he did and God will sustain us. He is stronger that sin and death. He is stronger that all the enemies of our salvation. He is already the winner, and victory is certain if we stay with him.”

Paalala ng Simbahan sa dakilang Pista ng Pagkabuhay na sa pangakong binitawan natin noong tayo ay binyagan, nagdesis­yon tayo bilang mga “tagapaghilom at taga­pagpalaganap ng kapayapaan”. Wala na daw dapat puwang sa ating puso sa kasakiman at hindi matuwid na palagay bilang mga ‘saksi’ ni Hesus.

Habang lumalago tayo sa pananampa­lataya mas nagiging malaya tayo sa takot, galit at kapalaluan; mas kinamumuhian natin ang kasalanan at mas sumasang-ayon tayo sa plano ng Diyos sa atin para sa mas mabuting daigdig. Kung patuloy lang na­ting iisipin kung sino at ano tayo sa mata ng Diyos, mas magiging makabuluhan ang buhay! Kaisa ng tagumpay ni Kristo batid natin na walang anumang bagay ang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos.

Narito sa wakas ang paanyaya ng Iglesya sa tanan ngayong Easter Sunday, “there are a billion and one reasons for celebrating the Resurrection of Jesus. But we are also challenged to prove that the Resurrection of Christ marks also our resurrection by living a new life.” Kaila­ngan daw ituon natin ang ating sarili palagi sa langit upang ang ating buhay ay maging masiglang awit na ‘aleluya’ at pruweba na tunay na muling nabuhay si Kristo.