Abante Tonite Interactive

Pagninilay ngayong Miyerkoles Santo!

615

Ang Miyerkoles Santo ng Semana Santa ay tradisyunal na binansagang ‘Spy Wednesday’ ng Simbahan o araw ng pagkakanulo ni Judas Iskariote kay HesuKristo.

Paliwanag ng Simbahan, tinawag itong Spy Wednesday dahil sa pakikipagsabwatan ni Judas Iskaryote sa mga awtoridad sa halagang 30 pirasong pilak kapalit ng impormasyon ukol sa Panginoon.

Ang pagdiriwang ni Hesus ng huling hapunan kasama ng pinakamatalik niyang mga kaibigan ang konteskto ng ating Ebanghelyo (Mt 26: 14-25). Sa tagpo, inihayag ni Hesus na isa sa kanyang mga kaibigan ang magkakanulo sa kanya.

Nagtanong ang bawat isa sa mga disipulo kung siya ba ang tinutukoy ng Guro. Lumapit din si Judas Iskariote sa Panginoon upang itanong kung siya ang tinutukoy nito. “Ikaw na ang nagsabi,” tugon sa kanya ni Hesus.

Saad ng Iglesya, ang mga pangyayari sa araw na ito sa buhay ni Kristo ay paalala sa atin “that Holy Week is a conscience week.” Paanyaya daw ang Miyerkoles Santo upang usisain ang ating konsyensiya.

Patuloy na paliwanag ng Simbahan, “Jesus makes, not a specific accusation, but an open ended statement.” Hinihimok tayo ng Panginoon ngayong araw, na suriing mabuti ang ating puso.

Alam ni Kristo na may kasalanan si Judas ngunit binigyan niya ito ng pagkakataong magbago. Alam ni Hesus na tayong lahat ay `guilty’ sa pagkakasala. Gayunman, tulad sa kaso ng Iskariote, hindi Niya tayo hinuhusgahan sa ating pagkakasala o pagtataksil sa Kanya!

Diin ng Simbahan, “Jesus refuses to stand as a judge – though he has every right to, since he reads our hearts and knows our sin. For now, he comes not to judge but to extend mercy.” Kahit na sa Araw ng Paghuhusga, haharap siya sa atin, hindi bilang huwes, kundi bilang ating mapagpatawad at mahabaging Panginoon.

Hamon, samakatuwid, ang Miyerkoles Santo na muling buksan ang ating mga puso sa awa ng Diyos. Giit ng Simbahan, “we cannot benefit from his mercy unless we honestly repent. Our good Lord moves us to conversion by shining His light on our hearts.”

Sa huli, dapat tandaan na naparito si HesuKristo hindi upang husgahan tayo, kundi upang iligtas! Ito ang dapat mamutawi sa ating puso’t isip sa pagpasok natin sa mga pinakabanal na araw ng taon at sa patuloy na pinagdurusahang COVID-19 pandemic. Nawa sama-sama nating ipagpasalamat at ipagbunyi ang pag-ibig ng mahabaging Diyos sa darating na Pasko ng Pagkabuhay.

Tonite – Wendys Inhouse Ad