Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Pagninilay sa ‘Magnificat’ ni Maria!

0 265

Apat na araw bago ang Pasko inaanyayahan tayo ng Simbahan sa pagbubulay-bulay ng ‘Magnificat’ o awit ng Mahal na Birhen na isang pagbibigay-papuri sa habag ng Panginoon, dulot ng walang maliw na pag-ibig Niya sa sangkatauhan (Cfr. Lc 1: 46-56)

Ang binansagang ‘Canticle of Mary’ ayon sa Simbahan ay hindi lamang daw Awit ni Maria na binansagang ‘vessel through whom Jesus Christ enters the world’ kundi pati na rin ng Sambayanan ng Diyos para sa lahat ng biyayang tinanggap natin kay HesuKristo.

Binibigyang-diin sa panalangin ng Birhen ang katapatan ng Diyos at kahalagahan ng pagpapakumbaba sa harap ng Kanyang habag. Isang papagpupugay ang inilalahad sa kabutihan ng Poon kay Maria, ang abang lingkod ng Panginoon.

Turo ng Iglesya, “The ‘Magnificat’ is a wonderful testimony to Mary as our Hope and Advocate.” Si Maria ang tumatayong huwaran, pag-asa at takbuhan ng mga Kristiyano dahil sa kanyang kabanalan at mahalagang papel na ginampanan sa Kasaysayan ng Kaligtasan.

Turo ng Katesismo, dahil sa kooperasyon sa Maria sa udyok ng Espiritu at kalooban ng Diyos, masaya ang Iglesya makasama ang Ina ng Manunubos sa pagbibigay luwalhati sa Ama (CCC 2682). Tuwing Pasko sinasamba natin si Kristo na nagkatawang tao, at hinahanagan si Maria bilang Ina ng Diyos.

Iisa lamang ang mensahe ng Magnificat ayon sa Simbahan- “Mahal ng Diyos ang mga dukha.”.Ninais ng Diyos isiwalat ang kanyang kadakilaan sa karukhaan upang mabanaag natin ang Kanyang kapangyarihan sa simpleng pamamaraan; ninais ng Anak ng Diyos mabuhay sa piling ng mahihirap!

Hindi naiiba ang Pasko ngayon sa unang Pasko sa Belen- parehong tahimik at payak. Sa gitna ng katahimikan inihanda tayo ng Diyos ibaling ang sarili sa Kanyang handog. Nawa salubungin natin ang bukang-liwayway ng ating kaligtasan kaisa ni Maria nang may pasasalamat sa walang-hangang awa at kadakilaan ng Diyos.

Leave A Reply

Your email address will not be published.