Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Pagpapahalaga sa mga Lolo’t Lola

0 137

Ipinagdiwang ng Simbahan ang Ika-2 ‘Pandaigdig na araw para sa mga Lolo’t Lola’ kasabay Pista nina San Joaquin at Santa Ana (Hulyo 26). Noong 2021 inilunsad ni Pope Francis ang nasabing pagpapaparangal sa mga nakatatanda na gaganapin taun-taon.

‘Ana’ na ibig sabihin sa Hebreo ay ‘biyaya’ ang pangalan ng naging asawa ni Joaquin na dating sa tribo ni Juda sa lahi ni Haring David. Ang pinakamalaking biyayang dulot ni Santa Ana ay ang kanyang anak – ang Mahal na Birheng Maria, Ina ni Hesuristo.

Ayon sa tradisyon, dahil sa kanilang tiyaga, pag-asa at malalim na pananampalataya, ipinagkaloob ng Diyos ang kanilang kahilingang magka-anak. Nagpakita ang anghel sa mag-asawa upang sabihing dininig na ng Diyos ang kanilang panalangin.

Turo ni Pope Francis, mahalaga ang pagbibigay-halaga sa mga matatanda – bagay na mistulang hindi na binibigyang pansin ngayon panahon. Ang nasabing paggunita ay nagbibigay diin na meron pa rin silbi ang mga lolo’t lola sa lipunan sa kabila ng kanilang katandaaan.

Ayon kay Cardinal Farrell, Prefect of the Dicastery for Laity, Family and Life ng Vatican, “This is a gift to the whole Church that is destined to continue into the future. The pastoral care of the elderly is a priority that can no longer be postponed by any Christian Community.“

Narito ang handog nating panalangin para sa mga lolo’t lola at nakatatanda mula kay Pope Benedict XVI sa okasyon ng ‘Second World Day for Grandparents and the Elderly’ na may temang “In old age they will still bear fruit” ngayong 2022:

Panginoong Hesus, Anak ni Maria at Apo nina San Joaquin at Santa Ana. Pagpalain Mo ang lahat ng mga Lolo’t Lola sa mundo. Basbasan Mo sila bilang sanhi ng pagpapala ng aming pamilya, ng Iglesya at ng lipunan.

SM food to go Banner Ad

Itaguyod Mo ang lahat ng nakatatanda sa kanilang edad upang patuloy silang maging tagapagdala ng mensahe ng Ebanghelyo, tagapangalaga ng mabuting asal, at buhay na tagapagtanggol ng pananampalataya.

O Diyos, itulot Mong maging mga guro sila ng tunay na karunungan at tapang, upang maipasa nila sa mga susunod na henerasyon ang mga aral ng nakalipas, lalo na mula sa kanilang sariling karanasan.

Tulungan Mo ang lahat ng pamilya at aming lipunan pahalagahan ang presensiya at papel ng mga Lolo’t Lola. Huwag nawa sila naming isantabi lamang o pabayaan, bagkus patuloy na respetuhin at mahalin.

Nawa mapuspos ng kagalakan ang aming mga nakagugulang sa mga nalalabing taon na Iyong ipagkakaloob sa kanila. O Maria, Ina ng lahat ng nabubuhay, pangalagaan mo ang mga Lolo’t Lola, samahan Mo sila sa kanilang patuloy na paglalakbay. Sa Iyong pamamagitan, nawa sama-sama kaming makarating sa Langit na tahanan. Amen.

Nagkakaisa nating ipakita ang ating pagmamahal sa mga pinagkakautangan nating ng buhay. Ipagdasal natin sila ngayong araw lalung-lalo na yaong mga maysakit, upang madama nilang ganap ang pag-ibig ng Diyos, sa pamamagitan ng kanilang mga pamilya at mga taong handang kumalinga sa kanila.

San Joaquin at Santa Ana, Ipanalangin Ninyo kami!

Leave A Reply

Your email address will not be published.