Abante Tonite Interactive

Pamilya at ang galit na aso

624

I dreamed that my son and his daughter were playing around somewhere, then ­suddenly I heard there was an angry dog that’s going to bite them. My ­sister ran fast and save the kid but she was ­bitten by the dog. Can you please ­interpret my dream?

May dalawang simbolismo sa iyong pana­ginip. Una ang mga miyembro ng iyong pamilya – anak, apo at kapatid na babae. At ikalawa ay ang aso.

Ang panaginip tungkol sa pamilya ay mabibigyan ng interpretasyon depende sa kung paano ang iyong aktuwal na relasyon sa mga ito. Pero sa iyong pa­naginip, ipinakikita na mahal mo ang iyong anak at apo. Gaya ng lahat ng nagmamahal, kasama na rito ang takot na baka may masamang mangyari sa iyong pamilya. Natural sa nagmamahal ang kagustuhang mabigyang-proteksyon ang kanyang mga mahal sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon.

Sa iyong kapatid ay ipinakita naman ng iyong panaginip na meron kang tiwala. Sa iyong panaginip, nakita mong iniligtas ng iyong kapatid ang iyong apo nang kakagatin ito ng aso. At dahil dito, ang kapatid mo ang nakagat ng aso. Ipinakikita nito na malaki ang tiwala mo sa iyong ka­patid at naniniwala kang may pagmamalasakit ito sa iyong anak at apo.

Related Posts

Ang aso ay itinutu­ring bilang man’s best friend at kadalasang sinisimbolo nito ang lo­yalty, friendship at proteksyon. Ang asong galit at nangagat pa ay indikasyon ng isang betra­yal o pagtatraydor.

Pag-aralan mo ang iyong kasalukuyang sitwasyon, meron ka bang pangamba na may mga taong nagtatraydor sa iyo? Itinuturing mo ba ang mga taong ito na malaking banta sa iyong mga mahal sa buhay?

Kung wala ka namang feeling na may taong nagtatraydor sa iyo, maaaring ang iyong panaginip ay idinulot lamang ng pag-­aalala sa iyong mga mahal sa buhay. Ikaw pa rin ang tanging makakapag­bigay ng eksaktong interpretasyon sa iyong panaginip dahil ikaw ang nakakaalam ng ­tunay mong sitwasyon sa buhay.

Sa kabuuan, makabubuting irelaks ang isip. Alalahaning hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya mong protektahan ang iyong pamilya kaya naman walang maitutulong ang labis na pag-aalala.

***
DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihi­yon, kulto o anumang ispiritwal na aspeto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang pana­ginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.