Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Pananalig sa Banal na Awa sa Patuloy na Lockdown!

0 432

Ipinagdiwang ng Iglesya nitong Linggo ang Pista ng Banal na Awa, ang debosyong pinalaganap ni Sta. Faustina o “Divine Mercy” na nanatiling paanyaya sa lahat upang harapin ang mga pagsubok ng buhay nang lubos na may pagtitiwala sa habag ng Diyos sa sangkatauhan— bagay na kailangan ngayong pahanon ng walang kasiguruhan dahil sa pandemya.

Saad ng Simbahan, “when we accept the mercy of God and put our trust in Jesus Christ, we are set free.” Bilang mga hinirang na Anak ng Diyos sa bisa ng tinggap nating Binyang makaasa tayo na hindi tayo mabibigo kay Kristo na nagwagi sa kasalanan at kamatayan. “How powerful we become when we humble ourselves before God and renew our faith, saying: ‘Jesus I trust in You!’” giit ng Iglesya.

Ani Papa Francisco, “Kung walang awa, gugunaw ang mundo!” Sa konkretong paraan ipinakita ng Diyos ang Kanyang walang hanggang Awa sa tanan ani Lolo Kiko. Dagdag pa ng Santo Papa wala nang may lalalalim sa buháy na pananalig ng isang nilalang na sa gitna ng paghihirap ay buong pakumbabang isinusuko ang sarili sa kamay ng Panginoon.

Pananampalataya lamang ang mag-uudyok sa atin upang isuko ang lahat sa Diyos lalo na sa panahong wala nang matakbuhan; sa mga pagkakataong kapit patalim na tayo, at sa puntong bibitiw na tayo dahil sa matinding hirap, nasa tabi lang natin si Hesus na nagsabing: “Lumapit kayos akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahinganahan.” (Mt 11:28)

Sa panahon ng malubhang krisis katulad ngayon, ang malalim na pagtitiwala lamang sa Mabathalang Awa ang pupukaw sa takot at pag-aalala sa ating mga puso. Pahayag ni Hesus kay Sta. Fautina, tanging mga kaluluwang dumaan sa matitinding paghihirap katulad niya ang makahihikayat sa iba na ialay ang sarili sa Diyos upang mamalas ang Kanyang kapangyarihan.

Kapayapaan ang hatid ng Ebanghelyo ngayong Ikalawang Linggo ng Muling Pagkabuhay (Cfr. Juan 20: 19-31). Bukod sa katotohanang tayo ay talagang kabilang sa mga pinagpala at inilgtas ng Panginoong Hesus, lubos na kumpiyansa sa Awa ng Diyos ang paanyaya sa lahat ng Poong Muling Nabuhay, sapagkat sa pamamagitan lamang ng tiwala sa Diyos, tayo ay Kanyang mapapagaling at mababago.

Sa huli, hirit ng Simbahan, “Put your trust in the Lord who offers us eternal life, not in the world with its false promises. Seek true reconciliation which allows you to experience inner peace. Finally, long for God’s forgiveness and friendship in these troubled times.” Hangad ng Iglesya sa lahat ng mananampalataya na tunay na makabuluhang sambitin ngayong Pista ng Dakilang Awa, “Hesus, nananalig ako sa Iyo!”

Leave A Reply

Your email address will not be published.