Abante Tonite Interactive

Panawagan ng Mahal na Birhen ng Lourdes

287

Ipinagdiwang ng Simbahan ang Pista ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa paggunita rito ng World Day of the Sick kahapon. Pebrebro 11, 1858 nang nagpakita si Maria kay Bernadette Soubirous, anak ng isang maralitang tagabukid sa France.

Sa parang ng Massa­bielle, malapit sa Lourdes nagtungo ang dalaga kasama ng dalawa pang batang babae upang manguha ng kahoy na panggatong. Samantalang nanga­ngahoy ang dalawa niyang kaibigan, naiwan si Bernadette malapit sa isang grotto o isang mala-kuwebang bato.

Walang anu-ano’y narinig niya ang ugong ng isang malakas na hangin. Nang tumingin siya sa yungib na bato, natambad sa kanyang paningin ang isang magandang babae. Ang kasuotan nito ay puti na may asul na laso sa baywang, nakabelong puti at may hawak na Rosaryo. Sa kanyang mga paa nakapatong ang dalawang rosas na dilaw.

Iyon ang unang pagpapakita ng nasabing babae na sinundan pa ng labimpitong pangi­tain, na ang kahuli-hulihan ay naganap noong Hulyo 16, 1858. Nang itanong ni Bernadette kung sino siya, winika ng babae, “Ako ang Immaculada Concepcion!”

Utos ng Mahal na Birhen sa dalaga na ipahayag sa sangkatauhan ang kalooban ng Diyos na magkaroon ng dambana sa lugar ng aparisyon. Sentro ng mensahe ng Lourdes ang panawagan sa mga tao na magbalik-loob sa Panginoong Diyos at gumawa ng pagpapa­kasakit sa kanilang mga kasalanan.

Taong 1907 nang iutos ni Papa San Pio X na ipagdiwang ang pista ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Mula noon hanggang ngayon naging isa sa mga paboritong destinasyon ng mga Kristiyano (at dudoso) ang grotto. Marami pa rin diumanong mga himala ang patuloy na namamalas sa lugar, higit sa lahat ang ‘di naaag­nas na mga labi ni St. Bernadette Soubirous.

Sa kasalukuyan, ang aparisyon ng Mahal na Birhen ay itinutu­ring na ‘most celebrated event’ ng Simbahan sa kasaysayan. Sa katunayan, dahil sa popularidad ng nasabing debosyon, itinuturing ito bilang ‘milagro’ na nagbunsod sa pagpapanibago ng pananampalataya sa France.

Anim na milyong tourist at pilgrim kada taon ang dumarayo sa grotto ng Massabielle. Kumbinsido ang Simbahang Katoliko na patuloy na gumagalaw ang kamay ng Diyos sa pinagpalang lugar. Dahil sa walang tigil na pagmimilagro ng Birhen sa Lourdes, hinihikayat ng Simbahan ang tanan na patuloy na umasa sa Panginoong Diyos na lipos ng awa at habag.

Paalala ni Papa Francisco ngayong World Day of the Sick na huwag kalimutan ang pangangailangan ng iba. Hinimok ng Santo Papa ang lahat ng Katoliko na alalahanin din ang mga pinahihirapan ng sakit, dumaraan sa mga pagsubok at mga kapuspalad. Sa pamamagitan ng ating malasakit at sa tulong ng panalangin ni Maria, makakaasa raw tayo na diringgin ng langit ang ating pagsamo at ipagkakaloob ang ating mga kahilingan.