Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Pangakong lakas, dunong sa mga alagad ni Kristo

0 141

Puno ng pag-asa ang Ebanghelyo tungkol sa lakas na pangako ni Kristo na aniya’y dulot ng Espiritu Santo. Saad ni Hesus, “Sinabi ko sa Inyo ang lahat ng ito upang hindi kayo matisod o mahulog” (Cfr. Jn 15: 26- 16:4a). Lubos ang pangangalaga ng Panginoon sa mga nagmamahal at nagtitiwala sa Kanya. Binibigyan Niya sila ng dunong upang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok.

Giit ng Simbahan, bahagi ng pagsasanay at paghahanda ang mga kasiphayuan sa buhay na dadalisay sa ating pagsisikap, mga pagbagsak at pinsalang magpapatibay sa ating pasya na mahigitan ang ating karupukan. Sa ating katapatan hanggang sa kahuli-hulinhan, maipapakita natin sa mundo na hindi sa ganang atin ang tagumpay kundi sa kapangyarihan ni HesuKristo na muling nabuhay!

Muling binigyang-pansin ng Panginoon sa Mabuting Balita ngayong araw ang papel ng Espíritu Santo sa misyon ng mga alagad. Aniya, ”Pagdating ng Tagapagtanggol na ipadadala Ko sa Inyo mula sa Ama, ang Espritu ng katotohanan ang magpapatibay tungkol sa akin.” Pinaalala ni Hesus ang Kanyang mga alagad na Siya ay kapiling Niya sa simula’t simula pa hanggang sa wakas ng panahaon.

Turo ng Iglesya, mahalaga ang tugon ng panananampalataya sa parte ng mga alagad, sapagkat ito ang magpapanatili sa kanila sa katotohanan. Sa tulong Espritu Santo, mauunawaan nila ang lahat at tapat na maisasabuhay ang mga turo aral ni Hesus. Sa ating pagdiriwang ng nalalapit na Pista ng Petekostes, ipapahayag natin sa tanan ang katuparan ng mga pangako ng Panginoon sa mga apostol.

Sa Ebanghelyo, iginiit ni Hesus na ang Espritu Santo ang tatayong ’Katunayan’ ng Kanyang mga pahayag; at sa ating pamumuhay, tayo naman ang Kanyang mga saksi sa buong daigdig sa pamamagitan ng patuloy Niyang pananahan sa atin. Paliwanag ng Simbahan, “We see the wonderful way in which God comes and ‘dwells’ with us. By the working of the Holy Spirit, who testifies to him in our hearts, we come to know him and love him.”

Samakatuwid, sa ating pananatili sa Panginoon, anuman ang kalagayan o sitwasyon natin sa buhay, nagiging tunay tayong mga repleksiyon ng malasakit at awa ng Diyos sa lahat ng buong-pusong nananalig sa Kanya. Nawa, patuloy na mabanaag ang presensiya ng Poon sa ating buhay; at sa ating pakikitungo sa kapwa, malasap nawa ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos upang sama-sama nating tahakin ang landas na puspos ng liwanag, lakas at dunong handog ng Espiritu Santo.

Leave A Reply

Your email address will not be published.