Abante Tonite Interactive

Pasang Krus

406

Matapos tubusin ni Hesukristo ang ating mga kasalanan, ano na ba ang nangyari?

Sa kasalukuyan, kung muling magpapasan ng krus si Hesus­ para sa atin, ano kaya ang mas mabigat,­ ang krus na pinasan niya noon o ang krus na papasanin niya ngayon? Sa aking sariling opinyon ay mas malamang na mas mabigat ang krus na maaari niyang pasa­nin ngayon.

Pagmulat ko pa lang kasi ay katakot-takot na hindi magagandang balita na ang bumubungad sa akin. Kaliwa’t kanang patayan. Mga krimen na kung gawin ng tao ay parang naglalaro lang.

Karamihan sa mga politikong nagpapanggap na mga santo. Mga drogang makikita sa kahit saan. Mga babae, kabataan at mga musmos na pinagsasamantala­han.

Mga kasalanang kung iisipin ay parang wala ng kapatawaran. Ang lahat ng iyan, kung mailalagay sa krus na pinapasan ni Hesus, makakaya pa kaya niya?
Dapat nating pagnilay-nilayan, na bawat kasinungalingan, pag-iimbot,

Related Posts

karahasan at katiwaliang gagawin natin, na iisipin pa lang nating gawin ay makakabigat na sa pasang krus ni Hesus.
Kaya’t sa ating paggunita sa pagpasan ni Hesus sa krus ay isipin natin na hindi lang natin ito basta ginugunita, kundi dapat din nating malaman kung ano ang ipinapahiwatig nito sa ating buhay, kung ano ang mga dapat nating alalahanin. Subalit hindi lang ito natatapos sa pag-alala.

Ang mga aral na mapupulot natin mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan ni Hesukristo ay dapat nating isabuhay.

Ito ang tunay na diwa ng paggunita natin sa mahal na araw. Kung hindi natin ito isasabuhay ay ano pa nga ba ang halaga nito sa atin kung puro pag-alala lamang at wala naman tayong natututunan at naisasapuso? Huwag na tayong maging pabigat pa sa pasang krus ni Hesus.

At huwag na rin na­ting pabigatin ang sari­ling krus na pinapasan natin habang may pagkakataon pa. Hangga’t tayo ay nabubuhay. (Geraldine Monzon)