Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Patuloy ang pangangalaga sa atin ng Panginoon

0 86

Malalim ang pananalig ng Simbahan sa kaluwalhatiang hatid ng tagumpay ni Hesus sa kasamaan at kasalanan na nagdudulot ng kamatayan sa tao. Pinalaya na tayo ni Kristo sa kamatayan giit ng Iglesya; nakamtan na ng Panginoong Muling Nabuhay ang kaligatasan at buhay na walang hanggan!

Diin ng Simbahan, sumasaatin ang Espíritu Santo na Siyang nagbibigay ng lakas upang harapin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. Dahil Muling Nabuhay si Kristo, nananatili Siyang inspirasyon upang ipahayag natin sa tanan ang karangalan, kadakilaan at kaluwalhatian ng Kanyang tagumpay.

Ito ang mensah ng Ebanghelyo ngayong Ikatlong Linggo sa Panahon ng Pagkabuhay (Cfr. Juan 21: 1-9): nararapat lang na mapuspos tayo ng pag-asang dulot ng Muling Pagkabuhay ni HesuKristo at matutong magpatotoo sa katotohanang patuloy ang pangagangalaga sa atin ng Poon. Tayong lahat, sa madaling salita, ay mga ‘saksi’ ng dakilang pag-ibig ng Diyos.

Dagdag ng Simbahan, nakikibahagi tayo sa karangalang natamo ni Kristo sa Kanyang pagbangon sa libingan. Nagapi na ni Kristo ang kamatayan, mula ngayon hindi na tayo mamamatay o masasawi dahil sa kasalanan. Hinango na tayo ni Hesus sa kadiliman at walang anuman o sinuman mula ngayon ang makapaghihiwalay sa atin sa Poong nagmamahal sa atin!

SM SuperKidsDay Banner Ad

Napakasarap pagnilayan at namnamin ang Mabuting Balita ngayong Linggo na nagpapatunay sa kadakilaan ng pag-ibig at pangangalaga ng Diyos. Ang tagpo sa sa tabi ng Lawa ng Tiberias matapos ang Muling Pagkabuhay ay mananatiling paalalala sa patuloy na malasakit sa atin ng Panginoon.

Una sa lahat, pinapaalalahanan tayo na hiwalay sa Dinos, wala tayong magagawa ngunit kung kapiling Siya, lahat ay posible! Nanggilalas at naudyok magpatirapa sa harap ng Panginoon si Simon Pedro nang mamalas niya ang milagro ng nag-uumapaw na huli ng isda sa hudyat ng Guro samatalang buong gabi silang bigong namalakaya.

Namangha rin ang mga alagad nang anyayahan sila ni Hesus na makihabagi sa inihanda niyang pagkain. Patunay ito na pananalig lang talaga ang kailangan upang patuloy na mabuhay, sapagkat ipinagkakaloob ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng Kanyang mga tagasunod. Hawak Niya ang ating buhay sa Kanyang kamay at hinding hindi Niya tayo pababayaan!

Totoong hindi nga tayo iniwan ng Panginoon. Manapa sa Kanyang muling pagkabuhay, sinigurado Niya na hindi tayo kailanman magkukulang at mapapabayaan. Nawa sa araw na ito, sariwain natin ang ating pananampalataya sa karangalan at kapurihan ng Panginoong Muling Nabuhay at magsilbi itong sanhi ng pag-asa at lakas sa patuloy nating pagtahak sa buhay.

Leave A Reply

Your email address will not be published.