Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Pista ng Kapanganakan ni San Juan Bautista

0 115

Sa tanang mga Santo ng Iglesya Katolika, ang Mahal na Birhen at si San Juan Bautista lang ang ipinagdiriwang ang parehong kapanganakan. Yung iba, pagpanaw nila sa mundo ang ginugunita sa paniwala na ito ang araw na pumasok sila sa Langit. Anim na buwan ang pagintan ng kapapganakan ni Juan kay Hesus na kanyang pinsan.

Si Juan Bautista ang anak nina Zacarias at Isabel na pinsan ng Mahal na Birhen. Itinuturing si Juan na panghuli sa mga Dakilang Propeta ng Israel. Siya ang tumatayong ‘Tagapagpauna sa Manunubos’ at ang hiniraang upang maghanda sa pagdaraanan ng Mesiyas. Nagbigay siya ng patotoo tunkol kay Hesus bilang Kordero ng Diyos.

Maraming kababalaghan ang maganap nang ipaglihi si Juan Bautista – napipi ang kanyang Amang si Zacarisa dahil di nito pinaniwalaan ang ibinalita ng anghel na magkakaanak sila ng kanyang matandang asawang si Isabel. Si Mariang Ina ni Jesus ay dumalaw kay Santa Isabel upang pakabanalin ang kanyang anak na noon ay anim na buwan sa sinapupunan.

Nang isilang ang Anak na iyon ay Zacarias sana ang nais ibigay ng mga kamag-anak subalit Juan ang ibig ng ina at iyon din ay pinatunayan ni Zacarias nang isulat nito ang pangalang bigay ng anghel sa kanya; at saka pa lamang nawala ang pagkampipi ni Zacarias.

SM food to go Banner Ad

Si Juan (Hebreo ng ‘malugod na kaloob ng Diyos’) ay tinawag na Bautista dahil sa pagbibinyag niya sa Ilog Jordan, bilang “isang tinig na humihiyaw at sugo ng Diyos na tagapagpakilala sa Mesiyas.” Siya ay pinugutan ng ulo ni Herodes at inilagay sa bandeha ang kanyang ulo. Tuwing Agosto 29 ginugunita ang parkamartir na ito ni San Juan Bautista.

Paalala ng Simbaban ngayong Pista ng Kapanganakan ni Juan Bautista, “The birth of John the Baptist teaches us to joyfully point to the Messiah, offer our lives to become prophets of truth, humble ourselves always before Jesus and never be afraid to tread the path of martyrdom.

Giit ni Pope Francis, “Let us learn from the one who was the forerunner of Jesus the ability to bear witness to the Gospel with courage, beyond our differences while preserving the harmony and friendship that form the basis of any credible proclamation of the faith.”

Nawa, magsilbing inspirasyon at lakas ang buhay ni San Juan Bautista upang patuloy nating isabuhay ang plano sa atin ng Diyos nang may mapagpakumbabang tiwala, pananalig sa gitna ng mga pagsubok at tapang iproklama ang katotohanan.

San Juan Bautista, Ipanalangin Mo kami!

Leave A Reply

Your email address will not be published.