Abante Tonite Interactive

Plastic money

348

Marou Pahati Sarne

Napanood n’yo na ba ang pelikulang “Confessions of a Shopaho­lic?” Na-addict si Rebecca Bloomwood sa kaka-shopping gamit ang kanyang mga credit cards hanggang sa siya ay nabaon sa utang.

Ang problema, nang bayaran na, wala siyang mapagkunan, lalo na at wala siyang regular na trabaho. Kahit ang mga magulang nga niya ay ayaw na siyang pautangin.

Nahihikayat tayong gumamit ng plastic money dahil madali lang itong gamitin. Kahit wala kang pera ngayon, may maipambibili ka ng iyong mga pangangailangan o simpleng nagugustuhang bagay. Pati nga ang bills sa kuryente, telepono, tubig at ang pang-matrikula, puwede na ring i-charge sa credit card.

Pero kailangang maging responsable tayo sa paggamit ng credit card. Una, ala­min muna kung kaya mong bayaran ang ikakarga sa credit card. Kapag naipon nang naipon ang utang, nadadagdagan din ang interes na binabayaran. Huwag kang magbayad lang ng “minimum amount due” dahil halos ang interes lang ang nababayaran mo dito.

Tingnan ang account statement date. Mahalaga ito dahil napapatungan ka ng panibagong interes (kadalasan ay 3.5%) at iba pang finance charges sa date na ito. Ang ginagawa ng ilang wise credit card users ay nagbabayad kaagad ng buo bago dumating ang account statement closing date para hindi sila mapapatungan ng interes. Tinitingnan din nila kung saan makakapag-charge ng bibilhin na may promo na zero percent installment payment.

Tingnan din ang payment due date. Kadalasang ang payment due date ay mga 21 araw makalipas na maipadala sa iyo ang account statement. Kapag na-late ka sa pagbabayad, may ilang credit card companies na irereport agad sa credit bureau (Credit Information Corporation o sa TransUnion Philippines) ang iyong pagiging delingkwente. Maaari kang mapalista sa mga bad debtors at mahihirapan ka na sa pangungutang sa iba. Mayroon namang ibibigay ang iyong pangalan at detalye sa mga private collecting agencies na mangungulit sa iyo sa pamamagitan ng sulat, email o tawag sa telepono para ipaalala ang utang mo.

Alamin din kung may annual fee ang iyong credit card. Akala ng iba ay interes lang ang nadadagdag sa utang sa credit­ card. Magugulat ka na lang na may libo-libo kang dagdag na babayaran dahil sa pribilehiyo ng paggamit ng credit­ card. Maaari naman itong ipatanggal basta’t alamin kung kailan ka na-charge ng annual fee at itawag kaagad sa customer service ng credit card company ang kahilingan mong ipa-waive ang pagbabayad nito.

Kung nagkapatong-patong na ang utang sa isang credit card, humanap ka ng ibang nagpapautang na mas mababa ang interes kaysa sa 3.5% bawat buwan na ikinakarga ng credit card company. Bayaran ng buo ang utang sa credit card at pigilan ang sarili na gamitin itong muli habang nagbabayad ka ng installment sa ibang kumpanya o bangko na mas mababa ang interest rate.

At sa susunod, mag-ipon ng pera sa bangko na nagagamit ang ATM card bilang debit card. Sa ganitong paraan, maiiwasan mong mangutang na may napakalaking interes dahil ang iyong pinaggagamitan ng plastic money ay mula sa iyong sariling ipon.