Abante Tonite Interactive

Pope Francis: Susi sa mabunga at pinagpalang buhay!

0 211

Fr. Richard Bolaton, STL

Tungkol sa ‘misyon’ ani Papa Francisco ang Ebanghelyo ngayong ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (Lc 10:1-9). Kinuha ng Diyos ang inisyatiba at inaanyayahan Niya tayo na makiisa sa gawaing pagliligtas kalakip ang biyayang naghihintay sa atin sa langit. Ang Panginoon ay nananawagan upang makibahagi tayo kanyang layunin.

Sa Binyag tinanggap natin ang paanyaya bilang mga disipulo. Samakatuwid ang papapahayag ng Ebanghelyo ay hindi lamang iginawad sa Labindalawang Apostol. Kaisa tayo ng Diyos sa pandaigdigang misyon ng kaligtasaan. Pinag-alab ng Poon ang ating puso sa Espiritu bilang mga katuwang sa pagtataguyod ng kanyang Kaharian.

“Every Christian is called to be a bearer of hope that gives serenity and joy,” sabi ni Lolo Kiko. Upang maging mabunga sa gawain ng Diyos kailangan daw matutunan nating mabuhay sa paglilingkod nang may kaga-lakan sa puso.

“This is important,’ Ani Francis ‘if our mission it to be fruitful to feel God’s consolation and to pass that joy to others!”

Wala tayong dapat ipangamba giit ng Banal na Papa sapagkat ang Panginoon ang siyang kasiyahan ng mga tapat na sugo. Sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan kasama natin ang Diyos aniya. Payo ni Francis, hindi dapat sukatin ang tagumpay ng misyon ayon sa criteria ng mundo kundi sa pakikiisa natin sa Krus ni HesuKristo.

“Pastoral fruitfulness, the fruitfulness of the Gospel proclamation is measured neither by success or failure according to the criteria of human evaluation but by becoming informed to the logic of the Cross of Jesus,” ani Pope. At katulad ng mungkahi ng Ebanghelyo ngayong araw, kailangang magsimula ang lahat sa panalangin. Lahat ng apostolado samakatuwid ay produkto ng ating pakikinig at pakikipag-usap sa Diyos!

Habilin ng Santo Papa sa lahat ng mananampalataya na huwag kalimutan kung sino ang nag-aanyaya: “It is God who chooses; it is he who sends; it is the Lord who commands!” Kailangan lang daw na-ting lubos na magtiwala at manatiling bukas sa Panginoong Diyos na tumatawag.

Sa huli, mapalad daw tayong maimbitahan ni Hesukristo bilang mga katuwang sa pagpapahayag ng Mabuting Balita. Mahalaga ani Pope Francis na sikaping mamuhay nang malaya at walang anumang takot; panatilihin ang sariling nakaugnay sa Krus ni Kristo at pagpunyagiang makamit ang malalim na unyon kay HesuKristo sa panalangin. Sa ganitong paraan magiging tunay tayong pinagpala at mananatiling maani!