Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Sa mga sugat lamang ni Hesus natin matatamo ang paghilom!

0 319

Kahit sarado ang mga Simbahan dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng Covid-19, ipinagdiriwang ng mga Katoliko ang ‘Linggo ng Palaspas’—umpisa ng paggunita sa Pagpapakasakit ng Panginoong HesuKristo.

Ngayong araw ang pagtatapos ang Panahon ng Kuwaresma at simula ang mga Mahal na Araw o ‘Semana Santa.’

Turo ng Simbahan, napakahalaga ng mga araw na sususod bilang pagsasariwa sa dakilang pag-ibig na handog sa atin ng Diyos noong ialay ni HesuKristo ang Kanyang buhay. Sa Linggo ng Palaspas pa lamang, inilalahad na sa atin ang ang kaubuuan ng magaganap kay Kristo sa tinaguriang “Linggo ng Pagpapakasakit.”

Sa mga pagbasa ngayong araw ipinakikita sa atin kung paanong nagsakripisyo si Hesus para sa atin. Isang pagbabalik-tanaw at pagpupugay sa masunurin at mapagpapakumbabang Anak ng Diyos ang Linggo ng Palaspas. Ihinahanda tayo sa mga pangyayari sa mga susunod na araw na nakasentro sa Pagpapakasakit ni Kristo.

Paanyaya ng Iglesya sa tanan para sa makabuluhang Semana Santa o pagkikilahok sentro ng misteryo ng pananampalatayang Kristiyano: “Nagakatawang tao ang Bugtong na Anak ng Diyos at pumasok sa Jerusalem upang ialay ang Kanyang Buhay, nawa buksan natin ang ating mga puso sa dakilang pag-ibig ng Diyos at sundan si Hesus sa Daan ng Krus.”

Kahit sa gitna ng pandemya maari pa rin tayong makilahok sa Misteryo Pakuwal ni HesuKrist0 viz. sa bukas-loob na pagtanggap ng Kanyang banal na kalooban sa atin, sa lubos na pagsuko ng ating sarili at buhay sa Kanya, at sa pag-uugnay ng ating mga hirap at pasakit sa Kanyang sakripisyo sa Krus, lalo na ngayong panahon ng krisis.

Muli nating maririnig ang kabuuan ng Pasyon ng Panginoon at matutunghayan ang pagpapakababang ginawa ni Hesus sa Kanyang paghihirap sa Kalbaryo. Walang pagtutol, walang paghihimagsik at walang reklamo Niyang inakap ang Kanyang pagpapakasakit para sa ating kaligtasan— patunay sa siya ang tunay na LIngkod ng Diyos!

Hamon sa atin ang araw na ito upang tularan ang kapakumbabaan ng Panginoong Hesus na nagbata ng lahat ng pahirap at pasakit nang may buong pananalig. Hinubad Niya ang Kanyang pagka-Diyos, nagpakahamak sa pagiging tao at mistulang isang alipin na sumunod sa kalooban ng Ama hanggang sa kamatayan sa Krus.

Ngayong mga Mahal na Araw, namnamin nawa natin nang lubusan ang mga pahayag ng Poon. Damhin natin lalo na sa paggunita ng Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado Santo ang dakilang pag-ibig na handog sa atin ng Diyos noong ialay ni HesuKristo para sa atin ang Kanyang buhay. Sundan at samahan nawa natin ang Anak ng Diyos sa Kanyang pagpapakasakit dahil sa Kanyang mga sugat lamang natin matatamo ang paghilom!

Leave A Reply

Your email address will not be published.