Abante Tonite Interactive

San Benito: Nasa ‘Ora et Labora’ ang sikreto ng kabanalan!

310

Fr. Richard Bolaton, STL

Pista bukas ni San Benito ang tinaguriang ‘Ama ng Monastesismo’. Tanyag ang dakilang Pundador dahil sa kanyang kapangyarihan laban sa demonyo at masasamang espiritu. Gayunman, dahil sa ipi-namalas na kabanalan marami ang naakit sa kanyang pamumuhay at sumunod sa bundok upang makiisa sa kanyang banal na gawain.

Tubong Nursia sa rehiyon ng Umbria, Italy si San Benito. Mula sa isang kilalang pamil-ya, nagkapag-aral siya sa Roma at sa edad na dalawampu nilisan niya ang daigdig upang mamuhay nang lubusan para sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at sakripisyo. Sa bundok ng Subiaco natagpuan niya ang katahimikan at kapayapaan.

Sa loob ng tatlong taon, namuhay si Benito bilang e­rmitanyo sa isang kuweba. Dinumog siya ng mga tagasunod at hinirang na pinuno. Nagulo ang tahimik niyang buhay at napilitang maging patnugot ng mga monghe. Ngunit ‘di nagtagal dahil sa inggit ng isang pari, lumipat siya sa Monte Cassino at nagtayo roon ng isang monasteryo kung saan magkakasama silang namuhay ng mga tapat niyang disipulo.

‘Di kalaunan, sa pagdami ng kanyang tagasunod, isinulat ni San Benito ang isang aklat ng alituntunin para sa mga monghe na siyang guguhit sa direksiyon at magbibigay kaayusan sa mga monasteryo sa buong Europa.

Tinatawag ito ngayong ‘Rule of St. Benedict’ o pa-nuntunan ng buhay ng mga lubos na nag-alay ng buhay sa Diyos.

Mahalaga para kay San Benito ang dalawang gawain ng mga monghe: Ora et La-bora, i.e. Panalangin at Paggawa. Para sa Pundador, narito ang sikreto ng kabanalan hindi lamang para sa mga monghe at ermitanyo kundi maging sa mga nabubuhay sa gitna ng magulo at maingay na mundo. Nadiskubre ni Benito ang ‘balanse’ sa loob ng apat na pader ng monasteryo.

Ayon sa Simbahan, “the grea-test achievement of Benedict was his insight into human nature, which always yearns to strike a balance between extremes. It is a challenge to establish harmony between God, nature and society. Thus his watchword was ‘moderation’. Emotional outbursts of fervour resulting in extreme forms of penance are perfunctory and as such cannot endure.”

Sa huli, ang ispiritwalidad ni San Benito ay nakatuon kay HesuKristo. Kailangan aniyang maisabuhay ng isang monghe (o Kristiyanong seryoso sa pagkamit ng ‘balanse’ o kahinahunan at timpi sa buhay) ang personal na pagmamamahal at pagpapahalaga na nadarama niya sa Panginoon. Habilin ni San Benito sa mga alagad: gawing sentro ng pagdedebosyon ang Isang aktibong pakikipag-ugnayan kay HesuKristo!

Pumanaw sa Monte Cassino si San Benito noong taong 547. Hanggang sa kasalukuyan makikita ang libingan ng santo sa banal na budok sa tanyag monasteryo. Katabi ng kanyang puntod ang libingan ng kakambal na kapatid na si Santa Escolastica, isa ring mongha at Tagapagtatag. Taong 1220 nang iproklamang santo ni Pope Honorius si Benito at noong 1964 binansagang “Patron of Europe” ni St. Pope Paul VI.

Nananatiling hamon sa atin ang ‘Banal na Tuntunin ni San Benito.’ Hindi lamang ito susi ng buhay ng mga monghe, ayon sa Simbahan. Ito rin ay maaring maging sikreto ng ating pagkakaroon ng isang balanseng buhay-Kristiyano sa ginta ng samu’t saring mga obligasyon anuman ang ating katayuan sa buhay. Nawa matanto natin na nasa Diyos ang tunay na kabuluhan ang ating buhay at totoong katuturan ng lahat ng pagpupunyagi at gawain katulad ng santo.

San Benito ng Nursia, Ora pro nobis!