Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Santa Bernardita, pintakasi ng pag-akap sa paghihirap!

0 185

Hindi biro ang pinagdaanang hirap ni Santa Bernadita Soubirous, ang pinaniniwalaang pinagpakitaan ng Mahal na Birhen sa grotto ng Massabielle, France labing-walong beses noong 1858 bago siya tuluyang binawian ng buhay sa batang edad na 35 dahil sa malubhang sakit.

Si Santa Bernardita o mas kilala sa tawag na “Bernadette” ay isinilang noong Enero 7, 1844. Sanhi ng karukhaan ng kanyang mga magulang, siya ay hindi nakapag-aral at naging masakitin. Sa madaling salita, namulat si Bernadette sa hirap mula pa sa kanyang kabataan hanggang sa kanyang mga huling sandali sa kumbento ng Nevers.

Noong Pebreo 11, 1858 nakamalas ng pangitain ang labing-apat na taong si Benadette habang naghahanap ng panggatong kasama ang kanyang pinsan at isang kaibigan ng Ilog ng Masabielle. Wika ng mahiwagang birhen sa grotto: “Ipinangangako kong gagawin kitang maligaya kundi di man sa buhay na ito, ay sa kabila. Ipagdasal mo ang mga makasalanan!”

Initos kay Bernadette ng magandang babae sa pangitain na sabihin sa mga pari na magtayo ng Simbahan sa nasabing lugar. Hiniling ng misteryosong babae sa kanya na ilaan ang sarili sa penitensiya para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Sa huli, matapos ang pagtuligsa ng mismong Iglesya at gobyerno, nagpakilala ang birhen bilang “Immaculada Conception” sa pagkagulat ng tanan.

Tiniis ni Bernardita ang lahat ng paghihirap bago siya pinaniwalaan ng mga tao. Nang hilingin ng Birhen sa kanyang maghukay gamit ang kamay, milagrosong lumitaw ang Isang bukal, at nang inumin niya ang maputik na tubig, pinagtawanan at pinaratangan siyang baliw ng madla. Hindi kalaunan, ang nasabing tubig na mahiwagang umusbong sa grotto ay nagpagaling ng napakaraming maysakit- dahilan ng pagsikat ng Loudes sa buong mundo!

Di nagtagal pumasok and dalaga sa kumbento ng mga madre sa Nevers, at dito, lingid sa kaalaman ng marami, siya ay nabuhay sa kababaang-loob, pagtitiis at pagtupad sa mga tungkuling iniatas sa kanya ng mga pinuno. Ang sakit na chronic ashma at tuberculosis of the bone na nagdulot ng mutinding pahihirap sa kanya sa loob ng apat na taon sa kumbento ay tiniis niya nang may buong pagsang-ayon sa banal kalooban ng Diyos.

Sumalangit ang kanyang banal na kaluluwa noong Abril 16, 1879. Kinilala si Bernadette bilang ‘Beata’ ng Simbahan ni Pope Benedict XV noong Hunyo 14, 1925 at ganap sa ‘Santa’ ni Papa Pio XI noong Disyembre 8, 1933. Mensahe ni Santa Bernadette sa tanan: “You must learn to love suffering. Our Lord gives his crown of thorns to his friends. Seek nothing better.”

Para sa Iglesya, “Bernadette was the model visionary. She would not touch or bless the sick; she denied having any special powers she accepted no money or gifts; and she never even mentioned her experiences in the grotto.” Sa mga opisyal ng Simbahan, iginiit niya “my job is to inform, not to convince!” Dahil sa Kanyang pagtitiis ng kahirapan, kapakumbabaan, at simpleng disposiyon itinuturing Si Santa Bernardita bilang isa sa mga dakilang pintakasi ng Simbahan..

Bilang totoong anak ni Maria, inihalintulad ni Santa Bernardita ang sarili sa isang walis. Aniya, “What does one do with a broom when one has finished sweeping?” Why, put in a corner!” Bilang hamak na ‘walis’ ng Poon nakamit ng mapagpakumbang madre ang kadakilaan, kabanalan at kaluwalahatian sa pagiging epektibong instrumento ng Diyos para sa kaligtasan ng marami, sanhi ng kanyang di matinag na paniniwala sa “White Lady” ng grotto.

Leave A Reply

Your email address will not be published.