Abante Tonite Interactive

Sikaping gamitin ang dunong na kaloob ng Diyos!

256

Inaanyayahan tayo ngayong Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon na maging masigasig sa paggawa ng mabuti. Sa Ebanghelyo (Lc 16:1-13), pinupuri ng Panginoon ang tiwaling katiwala hindi dahil sa kanyang pagsisinunga­ling kundi sa kanyang katalinuhang humanap ng paraan. Paalala ng Simbahan,“Huwag nawa tayong mabulag sa mga makamundong gawain bagkus sikaping gamitin ang dunong na kaloob ng Diyos para sa makalangit na pamumuhay.”

Inihabilin ng Diyos sa atin ang sanlibutan para ingatan at pagyamanin. Kailangang matutunan nating magtiwala sa lakas at talinong kaloob ng Poon, pagpunyagiang maging tapat na mga lingkod, lumago sa pag-ibig na handog sa atin at sama-samang kam­tin ang kapa­yapaan. Kababaang-loob, sa madaling salita ang payo sa atin ng Panginoon na nagsabi, “Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa ma­laking bagay.”

Napakahalaga ng babala ni Kristo sa Kanyang mga tagasunod lalo na sa ating panahon: “Walang makapag­lilingkod nang sabay sa dalawang panginoon. Sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, pagli­lingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa.” Lubos na katapatan, kasipagan at kabutihang loob na may kalakip na ‘common sense’ ang inaasahan sa atin ng Panginoon na nagpaalala: “Hindi ninyo mapaglilingkuran nang sabay ang Diyos at ang kayamanan!”

Giit ng Simba­han, “Narito ang susi upang maunawaan nang husto ang ‘Talinhaga ng Tusong Katiwala’: Mas marunong ang masasamang tao sa paggawa ng kanilang mga gawain kumpara sa mabubuting tao.” Dapat daw isapuso ang ser­yo­song abiso ng Panginoon sa Mabuting Balita ngayong araw: “Mas matalino nga ang mga taong makamundo sa pakikitungo sa mga gaya nila kaysa mga tao ng liwanag.” (Lc 16: 8)

Paliwanag ni Fr. Rolando Garcia Jr., “May mga taong sadyang maparaan sa paggawa ng masama. Hamon ang talinhaga sa mabubuti upang maging malikhain at madiskarte sa paggawa ng kabutihan.” Ibinahagi ng pari ang payo ni Kristo sa mga alagad na ma­ging matalino gaya ng mga ahas at walang malay katulad ng mga kalapati (Mt. 10: 16). Kung paanong ang masasama ay maparaan sa paghahasik ng kasamaan, ganu’n din daw dapat ang mga mabubuti sa pagpapalaganap ng kabutihan.

Dagdag pa ni Father Garcia, isang malaking hamon sa ating mga Kristiyano ang ‘New Evangelization’ ng Vatican II na humihimok na tumuklas ng mga makabago at epektibong pamamaraan upang ipahayag ang mabuting ba­lita sa lahat. Hinihikayat tayo ng Simbahan nga­yong araw na maging masigasig sa pagbabahagi ng Ebanghelyo upang maunawaan at maranasan ng tanan ang hindi matatawarang pag-ibig ng Diyos, ani Garcia.

Sa huli, paunawa ng kura — ang ‘pagbabahagi’ ay hindi usaping teknikal lamang. Sa makabagong panahon, ang pagiging ‘saksi’ ay sa pamamagitan ng mabu­ting pamumuhay. “Kung ang mga Kristiyano ay magiging masigasig sa pagsasabuhay ng mga aral ni Hesus, tiyak na mas marami ang mana­nalig sa Panginoon. Ito ang hamon sa atin ng Ebanghelyo: Higitan natin ang pagi­ging malikhain ng mga masasama. Gamitin natin ang ating galing at talino upang palaganapin ang kabutihan sa mundo!” hirit ni father.