Abante Tonite Interactive

Sikreto ng mga tunay na pinagpala

cHURCH WERPA

238

Tungkol sa totoong ‘mapalad’ o maligaya ang Ebanghelyo (Lc. 6: 17, 20-26) ngayong ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Simple lang ang mensahe sa atin ngayong araw: na kung lubos tayong aasa sa Panginoon at mananatiling mapagpa­kumbaba, tayo ay patuloy na mamumunga at siguradong tatanggap ng pagpapalang inihanda ng Diyos sa mga tapat.

Hamon at paanyaya sa lahat ang mga kataga ng Panginoong Hesus tungkol sa mga tunay na ‘mapapalad’ ngayon at sa hinaharap. Nasa pananatili sa Panginoong Diyos ang gantipala ng mga dukha sa Espiritu. Ani Pope Francis, sa “The Beatitudes” mamamalas daw ang ‘identidad’ ng isang Kristiyanong tapat na sumusunod sa mga yapak ni HesuKristo.

Paliwanag ni Francis, ang salitang ‘happy’ o pinagpala ay maaaring intindihin bilang ­“banal”. Lahat aniya ng nananatiling nakakapit sa Diyos at Kanyang Banal sa Salita ay siguradong binibiyayaan ng langit ng tunay na kaligayahaan. Isang malalim na pagninilay daw ang udyok ng Ebanghelyo tungkol sa kung saan nakasalalay ang ‘seguridad’ natin sa buhay.

Banat ng Papa, “Wealth ensures nothing. Once we think we are rich, we can become self-satisfied that we leave no room for God, for our bro­thers and sisters, or for the enjoyment of the most important things in life. This way, we miss out on the greatest treasure of all. That is why Jesus calls blessed those who are poor in spirit, those who have a poor heart.”

Giit ni Pope, kapag kasi meron pa tayong sinasandalang kayamanan at nakaimbak na pagkain, kapag tayo ay nasa posisyon pa at karangalan sa mundo, we tend to put our security in these things. Akala natin ‘OK’ na tayo kaya nakakalimot tayong madalas sa Poon, hindi natin napapansin ang pagdurusa ng mga nakapaligid sa atin. Pero hindi ito ang totoong ‘pinagpalang buhay!’

Sa pagiging makamundo at sa ating walang humpay na paghahangad ng mga materyal na bagay, ani Francis, natatanto natin na tayo ang tunay na mahirap. We disco­ver that all things in this world are worthless kumpara sa mga bagay na inihanda ng Panginoon sa mga tunay na dukha na nabubuhay sa matibay na pananampalataya at pag-asa sa Kanya.

Ang Ebanghelyo ngayong Linggo ay nagtutulak sa atin – ma­ging totoo sa harap ng Panginoon at maging matatag sa harap ng mga pagsubok – accepting whatever life has to offer, nang may buo at ‘di natitinag na kumpiyansa na palaging OK tayo basta kasama si Lord. Ito sa opinyon natin, ang sikreto at ibig sabihin ng pagiging tunay na pinagpala.

Kapiling natin ang Diyos sa lahat ng oras! All will be well because we don’t have to rely solely on our own strength and resources. Nariyan lang din sa ating tabi ang ating pamilya, mga mahal sa buhay at ang Simbahan. Sa huli, nana­natili sa ating dibdib ang malalim na pag-sa sa ‘happy ending’ na ipinangako ni Hesus.