Abante Tonite Interactive
Browsing Tag

bibliya

LUCAS 1:35-37

Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t…

LUCAS 1:53

Pinasagana Niya sa mabubuting bagay ang mga kapus-palad, at pinaalis nang walang dalang anuman ang mga mayayaman.

Mateo 16:24-25

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang…

MATEO 9:4-6

Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya’t sinabi niya, “Bakit kayo nag-iisip nang ganyan? Alin ba ang mas…

MATEO 6:7-8

Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala…

MARCOS 12:26-27

Tungkol naman sa muling pagkabuhay hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na…

MARCUS 12:17

Sinabi ni Jesus, “Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos.” At sila’y namangha sa kanya. 

EPHESIANS 1:11

At dahil kay Cristo, kami’y naging bayan ng Diyos na nagsasagawa ng lahat ng bagay ­ayon sa kanyang panukala at…

ACTS 2:23

Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo­ ayon sa pasiya at pagkaalam ng Diyos sa mula’t mula pa, ay ipinapako…