Nangangailangan ng Dugo

May kasabihan, “Ang pagbigay ng dugo ay pagbigay sa isang tao ng buhay”. Ito ay may kinalaman sa blood donation.