Walang hanggang pasasalamat sa lahat ng suporta

Noong nakaraang Hulyo 1 ay kasama ko ang buong pamunuan ng Maynila sa pagdiriwang ng aming unang taong anibersaryo sa City Hall, na naging lubhang kakaiba dahil ang lungsod, gaya ng iba’t-ibang bahagi ng buong mundo, ay patuloy na lumalaban sa di nakikitang kalaban, ang novel coronavirus.