Carabao health caravan

Milyun-milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil sa Covid-19 pandemic. Tourism sector ang higit na naapektuhan kasama na ang airline at hotel industries.