Abante Tonite Interactive
Browsing Tag

David

LUCAS 6:3-5

Sinagot sila ni Jesus, “Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama?…

MATEO 15:21-22

Pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, pumunta siya sa mga lupain ng Tiro at Sidon. Narito, may babaeng taga-Canaan…

MARCOS 12:36

Si David na rin, nang kasihan ng Espiritu Santo, ang nagpahayag ng ganito: ‘Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon,…

2 SAMUEL 12:24

Inaliw ni David si Bat-seba at sinipingan uli. Muli itong nagdalantao at nanganak ng isang lalaki. Solomon ang…

2 SAMUEL 5:24-25

Pagkarinig mo ng yabag sa itaas ng mga kahuyan, lumusob ka agad, sapagkat ako ang mangunguna upang talunin sila.…

2 SAMUEL 7:8-9

Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ni Yahweh: ‘Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang…

2 SAMUEL 12:24

Inaliw ni David si Bat-seba at sinipingan uli. Muli itong nagdalantao at nanganak ng isang lalaki. Solomon ang…