Paanyaya sa pagiging disipulo

Buong Linggo ang paanyaya ng Panginoon sa mga pagbasa ukol sa pagiging Kanyang mga disipulo. Para sa tanan ang panawagan ng Diyos sa pagbabago at pagbangon upang Kanyang maging mga katuwang. Sa Ebanghelyo ngayong Unang Biyernes ng Hulyo (Mateo 9:91-3) personal tayong inaalok ni Hesus sumunod sa Kanya nang buong tiwala.