Diskarteng patok

Isang biyuda at isang legal na hiwalay sa asawa ang pinakamataas na mga lider natin sa gobyerno.