Paglago sa Espiritu

Tungkol sa bagong buhay na handog ng Epiritu ang Ebanghelyo ngayong Unang Biyernes ng buwan na tumatalakay sa luma at bagong sisidlan ng alak (Lukas 5:33-39). Binibigyang-diin ngayong araw ang pagiging bago nating mga nilalang dahil kay HesuKristo.

Angat ang mapagpakubaba

Tungkol sa kahalagahan ng kababang-loob ang tema ng pagninilay ngayong Linggo. Si Hesus na mismo ang nagsabi ng aral ng talinhaga sa Ebanghelyo, “Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itatas.” (Lk 14:1)

Bukas-palad na pagbibigay

Ukol są pagiging bukas-palad ang tema ng mga pagbasa ngayong araw. Binibigyan tayo ng rason ng langit kung bakit mahalaga ang pagbibigay nang bukal sa loob. Ang pinakadahilan kung bakit kailangan matuto tayong malayang magbahagi ay dahil ang Diyos ay likas na mapagbigay.

Gary V may sakit sa lalamunan

Inamin ni Gary Valenciano na may problema siya ngayon sa kanyang lalamunan at nakiusap sa Diyos na pagalingin siya bago sumapit ang musical play niyang Joseph The Dreamer.

Paanyaya sa pagiging disipulo

Buong Linggo ang paanyaya ng Panginoon sa mga pagbasa ukol sa pagiging Kanyang mga disipulo. Para sa tanan ang panawagan ng Diyos sa pagbabago at pagbangon upang Kanyang maging mga katuwang. Sa Ebanghelyo ngayong Unang Biyernes ng Hulyo (Mateo 9:91-3) personal tayong inaalok ni Hesus sumunod sa Kanya nang buong tiwala.

Tugon sa hamon ng Diyos na magmahal

Ang buwan ng Hunyo ay itinalaga ng Simbahan sa Kamahal-mahalang Puso ni Hesus upang hikayatin ang lahat sa mas malalım na debosyon at pagpupunyagi sa angkop na reaksiyon sa walang-katumbas na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.

Solemnidad ng Banal na Santatlo

Ipinagdiriwang ngayon ang Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Iisang Diyos. Ang Ebanghelyo ngayong Linggo (John 16:12-15) ay hango sa diskurso ni Hesus sa Huling Hapunan. Ukol sa hiwaga ng Santisima Trinidad pahayag ng Simbahan, “kung susumahin ang misteryo ng Banal na Santatlo, maari nating gamitin ang salitang ‘intimacy’ o pagpaplagayang-loob.”

Mga dasal, sinasalo ng mga Anghel

Mga ka-Misteryo may pagkakataon bang feeling niyo ay kausap niyo ang anghel? Lingid sa ating nalalaman sila din pala ay sumasalo sa mga dasal natin sa Diyos.

Bukas-palad na Pagbibigay sa Diyos

Ukol sa bukal na kaloobang pagbibigay at lubos na pagsuko ng sarili sa Diyos ang tema ng mga pagbasa ngayong Ika 32-Linggo sa Karaniwang Panahon.