Browsing Tag

domestic worker

Increase?

Hindi ikinatuwa ng mga domestic worker sa Hong Kong ang 2.4 porsyentong itataas sa suweldo nila kada buwan mula sa HK$4,210 tungo sa HK$4,310. Itinuturing rin ng mga household helpers na token lang ang 4.2 increase­ sa kanilang food…