Nasindak sa sanib na itim

Mga ka-Misteryo, nakakita na ba kayo ng sanib ng isang tao? Sa karanasan ni Menard ng Bulacan, isang itim na ispiritu ang lumabas sa kanyang katawan habang siya ay naka-astral.

Katsikahan ay Eekstra-Terestriyal

Mga ka-Misteryo kayo ba nakaranas nang makipag-tsikahan sa mga nilalang sa kabilang dimensyon? Si Edward ng Malabon ay meron ganitong karanasan.