Abante Tonite Interactive
Browsing Tag

israel

Onuaku balik Meralco

Balik ng Meralco si Arinze Onuaku para kumpletuhin ang unfinished business niya sa PBA.

MATEO 10:5-7

Ang labindalawang ito’y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan: “Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil, o sa…

MATEO 9:32-33

Pagkaalis nila, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at…

DEUTERONOMY 10:12

“Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ni Yahweh: Magkaroon kayo ng takot sa kanya, luma­kad sa kanyang mga daan,…

2 CHRONICLES 20:7

O Diyos namin, ikaw ang nagpalayas sa mga tagarito upang dalhin sa lupaing ito ang bayan mong Israel. Ginawa mo…

ISAIAH 41:8

Ngunit ikaw, Israel, na ­aking lingkod at lahi ni Abraham na aking kaibigan, Ikaw ang ba­yang aking hinirang.

DEUTERONOMY 33:5

Mula noon, nagkaroon ng hari ang Israel. Nang ang mga pinuno nitong bayan ay magkatipon. At magkaisa ang lahat ng…