Abante Tonite Interactive
Browsing Tag

Jesus

LUCAS 6:9

Sinabi ni Jesus sa kanila, “Tatanungin ko kayo. Alin ba ang ayon sa Kautusan: ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng…

LUCAS 6:3-5

Sinagot sila ni Jesus, “Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama?…

GREETINGS 09/06/2017

Do not be anxious about tomorrow for tomorrow will be anxious for itself. Let the day’s own trouble be sufficient…

LUCAS 4:31-32

Mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao nang Araw ng Pamamahinga at nagtaka…

MATEO 16:24-25

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang…

MATEO 16:16-17

Sumagot si Simon Pedro: Ikaw ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Pinagpala ka,…

JUAN 1:50-51

Sinabi ni Jesus, “Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita…

MATEO 19:16-18

May isa namang lalaking lumapit sa kanya at nagtanong, “Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang…

MATEO 15:21-22

Pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, pumunta siya sa mga lupain ng Tiro at Sidon. Narito, may babaeng taga-Canaan…