Abante Tonite Interactive
Browsing Tag

JUAN

JUAN 3:13

“At walang umakyat sa langit, kung ‘di ang nanggaling sa langit, samakatuwid baga’y ang Anak ng tao, na nasa…

LUCAS 5:9-11

Nanggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga…

Batayan ng isang bayani

Sana ‘wag natin ibaon sa limot ang mga taong hindi man kilala sa pangalan ngunit malaki ang nagampanan sa ating…

JUAN 1:50-51

Sinabi ni Jesus, “Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita…

MATEO 17:1-3

Pagkaraan ng anim na araw, isinama ni ­Jesus si Pedro, at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila’y umakyat sa…

JUAN 20:17-18

“Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa po ako nakapupunta sa Ama,” wika ni Jesus. “Sa halip, pumunta ka sa…

LUCAS 1:57-60

Dumating ang oras ng panganganak ni Elisabet, at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang…

JUAN 6:55-56

Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at…

JUAN 3:16-18

Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang…

JUAN 19:10-11

“Ayaw mo ba makipag-usap sa akin?” ani Pilato. “Hindi mo ba alam na maari kitang palayain o ipako sa krus?” At…