Pag-asa sa muling pagkabuhay

Sa huling bahagi ng Karaniwang Panahon pinapaalalahanan tayo ukol są pagsapit ng wakas: ang katapusan ng mundo sa muling pagbabalik ni Hesus at ang di-maiiwasang pagsapit ng ating sariling kamatayan. Binibigyang diin ng Simbahan na hindi nagtatapos dito ang lahat- mayroong pagpapatuloy ang ating pag-iral sa kabilang buhay!

Manalangin, umasa at huwag mag-alala!

Nasa ikalawa at panghuling Linggo na tayo ng taon sa kalendaryo ng Simbahan. Tungkol sa wakas ng Panahon ang tema ng mga pagbasa. Nakakatakot ang mga pahayag ni Hesus sa Ebanghelyo tungkol sa paggunaw ng mundo ngayong Ika -33 Linggo sa Karaniwang Panahon (Cfr. Marcos 13:24-32).

Ang Panginoong Diyos ng buhay ang hihilom sa atin!

Sa Mabuting Balita ngayong Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon (Mc 5:21-24; 35b-43) makikita si Hesus na nagpapagaling at bumubuhay ng patay. Mahalangang paalala at sanhi ng lakas para sa mga nanghihinawa na bagamat ang kamatayan ay bahagi ng ating buhay, hindi niloob ng Diyos na tuluyan tayong maglaho pagkatapos pumanaw sa mundo.

Si Hesus ang banal nating tagpapagaling!

Sa Mabuting Balita ngayong Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon (Mc 5:21-24; 35b-43) makikita si Hesus na nagpapagaling at bumubuhay ng patay. Mahalangang paalala at sanhi ng lakas para sa mga nanghihinawa na bagamat ang kamatayan ay bahagi ng ating buhay, hindi niloob ng Diyos na tuluyan tayong maglaho pagkatapos pumanaw sa mundo.

Kalooban ng Diyos na tayo’y maging mabuting mamamayan!

‘Mula sa Diyos ang lahat’- ito ang pondo ng paanyaya ng Ebanghelyo ngayong Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon kung saan hinahamon ni Hesus ang tanan “ibigay sa Cesar ang para sa Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos.” (Mt 22:15:21)

Pagiging mga maaasahang katiwala ng Panginoon!

Tungkol sa ating pagiging maasahang mga katiwala ng Panginoon ang Ebanghelyo ngayong Ika-27 ng Karaniwang Panahon (Mt 21: 33-43). Gayon na lamang ang pagmamahal sa atin ng Diyos upang pagkalooban niya tayo ng di mabilang-bilang na biyaya sapagkat tiwala siya na uusbong at lalago tayo sa mga handog na kanyang ibinigay.

Pagtutuwid at pagtatama sa panahon ng krisis!

Ukol sa pagtutuwid at pagtatama sa mga nagkasala ang Ebanghelyo (Mt 18:15-20) ngayong Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon- bagay angkop at napapanahon ngayong pandemya kung kailan napakaraming ‘pasaway’.

Kaligayahang hatid ng pagtanggap sa Diyos!

Angkop at napapanahon ang paalala ng Mabuting Balita (Mt 13:44-52) ngayong Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon tungkol sa pagtanggap sa Kaharian ng Diyos. Dahil sa COVID-19 natuto tayong magpahalaga sa mga tunay na makabuluhang bagay sa buhay.

Nasa tabi lang natin palagi ang Diyos!

Mahalagang mensahe ng Ebanghelyo, lalo na ngayong panahon ng pandemya na nasa tabi lang natin ang Diyos tuwina. Ito ang katotohanang binibigyang diin ng Mabuting Balita ngayong Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (Mt. 11:25-30).