Male news anchor galante sa beki

Mahal na mahal at nirerespeto ng kanyang production ang isang pamosong male news anchor. Huwag na huwag silang makakarinig ng pintas tungkol sa kanilang boss dahil siguradong mag-aapoy ang kanilang bibig sa pagtatanggol.