Female personality inaalat ang career

Pana-panahon nga lang naman ang buhay. May oras ng pagtatanim at pag-ani. May panahong nasa ituktok ang tao at dumarating din ang puntong napapailalim naman siya sa gulong ng buhay.