Browsing Tag

pamahalaan

Ang ‘Misis’ ng kasaysayan

Ang ating salita para sa empleyado ng pamahalaan ay kawani, na pinaniniwalaang nagmula sa salitang ‘wani’ mula sa ating orihinal na wikang Austronesyano. Ang ibig sabihin, tumutulong at nagmamalasakit. Ito rin ang sinasabing pinagmulan ng…